5 viktige tips til deg som skal ut i sommerjobb!

Tekst og bilde: Arbeidstilsynet

Har du sommerjobb? Da er det viktig å vite noe om hvilke rettigheter og plikter du har.

  1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om:
  • Arbeidstid
  • Lønn
  • Oppsigelsestid
  1. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.
  1. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.
  1. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Det handler både om hvordan jobben skal gjøres, og det er viktig for helsa og sikkerheten din.
  1. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.

I tillegg til at du bør vite hvilke rettigheter du har i arbeidslivet, er det viktig at du også kjenner til hvilke plikter du har. En arbeidstaker skal bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det er viktig at alle tar ansvar for sin egen arbeidssituasjon og sier fra til sjefen hvis noe er galt.

For de som jobber i restaurant- eller hotellbransjen er det viktig å være oppmerksom på at det ved nyttår 2018 ble innført minstelønn i disse bransjene. For arbeidstakere over 20 år er minstelønna 157,18 kroner. Yngre arbeidstakere har egne satser. Mer informasjon om dette på www.arbeidstilsynet.no/minstelønn

Les mer på www.arbeidstilsynet.no/ung