Søk blant norske studietilbud, samt utvalgte utenlandske studier.

Lillestrøm: 9. - 10. januar 2017

Utdanningsmessen Jobb & Utdanning arrangeres på Norges Varemesse 9. - 10. januar 2017. Som utstiller møter dere utdannings- og arbeidssøkende fra hele Østlandsområdet!


Besøkende
Hovedvekten av besøkende er fra den videregående skole og ungdomsskolen. Elevene blir spesielt invitert i samarbeid med skolenes rådgivere. Messen besøkes også av elever fra folkehøgskoler, studenter, rådgivere, lærere, arbeidssøkende og andre som er opptatt av utdanning og yrke.


Utstillere
Utstillere på messen er norske og utenlandske universitet og høgskoler, folkehøgskoler, private og offentlige institusjoner, organisasjoner, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler og bedrifter. Med nesten 200 utstillere er Jobb & Utdanning den største utdanningsmessen i Norge. 


Rådgiverforum Norge
Som hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge (RFN) styrker vi kontinuerlig vår relasjon til skolene og bruken av utdanningsmesser som en viktig strategi i rådgivning av elever. 
For mer informasjon, ta kontakt: 

Mari L. Bye
mari@tautdanning.no
Tlf: 7380 9765  


Praktisk informasjon

Informasjon om messehallen, rigge- og åpningstider i Lillestrøm:

Messehall
Norges Varemesse
Messeveien 8
2004 Lillestrøm


Riggedag:
Søndag 8. januar: 1000 - 2000


Åpningstider:
Mandag 9. januar: 0900 - 1900
Tirsdag 10. januar: 0900 - 1400

NB: Vi tar forbehold om justeringer av åpningstidene. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på nettsidene. Praktisk informasjon, korrekte rigge- og åpningstider mm. blir sendt på e-post til alle utstillere i forkant av messen.


 

Bestilling av standutstyr

Inkludert i standleien på utdanningsmessene er kun areal og standvegger. Standutstyr (tepper, lys, stoler, bord etc.) kan bestilles i tillegg.
Vi tilbyr et bredt utvalg av standutstyr. Dette bestilles gjennom vårt elektroniske bestillingssystem. Alle påmeldte utstillere vil få tilsendt brukernavn og passord via dette systemet. 


For mer informasjon, ta kontakt:

Erlend Fillingsnes
erlend@messeselskapet.no  
Tlf: 7380 9745


Ekstra standutstyr - Unikt tilbud i Lillestrøm!

Utstillere som deltar på Jobb & Utdanning messen i Lillestrøm kan bestille ekstra standutstyr fra Norges Varemesser sin produktkatalog.
Vennligst ta kontakt på teknisk@messeselskapet.no for informasjon om produktutvalg og bestilling.


Transport

Ved deltakelse på en eller flere utdanningsmesser vil behovet for transport av blant annet standutstyr og brosjyrer melde seg.

Transportleverandøren Timing Transport AS sørger for rask og effektiv transport og levering av utstyr på din stand ved messestart. Spørsmål vedrørende transport rettes til Timing Transport AS ved Gunnar Steig.


For mer informasjon, ta kontakt:

Gunnar Steig
gunnar@timing.no
Tlf: 477 588 00

www.timing.no


Magasin for utdanningsmessen

"Ta Utdanning!" er offisielt magasin på utdanningsmessen. Magasinet benyttes som inngangsbillett på utdanningsmessen.

Her finner du mer informasjon om magasinet.Dere kan delta med artikkel eller annonse i utdanningsmagasinet, samt delta med logo og informasjon i utstilleroversikten.

For mer informasjon, ta kontakt:

Kathrine G. Butt
kathrine@tautdanning.no
Tlf: 7380 9767
 

Les utdanningsmagasinet for Lillestrøm 2016 her


Page rendered: 25.09.2016 22:46:48
OXX.Authorization.User.Username: anonymtautdanning (NO)