Hvem møter elevene på messen?

Elevene vil møte et meget bredt spekter av tilbydere innen utdanning og fremtidig karrièremuligheter.

Mangfoldig tilbud
Svært mange ulike utstillere deltar på messene for å informere om sine utdanningstilbud eller fremtidige karrièremuligheter. Dette inkluderer norske og utenlandske universitet og høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler, Forsvaret, private og offentlige organisasjoner, opplæringskontor, videregående skoler og bedrifter.

Verdien av direkte samtaler 
på utdanningsmessene får elevene snakke direkte med representanter fra ulike studiesteder og fagretninger. Her kan de få svar på sine individuelle spørsmål og skaffe informasjon som de ellers ikke får tilgang til gjennom andre kanaler. På denne måten får elevene anledning til å kvalitetssikre sitt valg av videre utdanning og yrkesvei.

Vil du besøke messen med dine elever?
Ta kontakt for informasjon om busstransport og påmelding til messen!

Hege Schwartz
hege@tautdanning.no
73 80 97 42