Norsk skole på Gran Canaria, hva er det?

Tekst og bilder: Den Norske Skole Gran Canaria

Flere og flere elever synes videregående skole er utfordrende. Store klasser, færre lærerressurser og lite personlig oppfølging gjør at flere elever strever. Hos oss kommer du i en klasse eller gruppe som normalt ikke er større enn 15 – 25 elever i de fleste timene.

Realfag og reiseliv
Vi er den eneste norske videregående skolen i utlandet med realfag, noe vi er svært fornøyd med. Våre elever i realfag er veldig fornøyde, siden vi har så små grupper at elevene får den hjelpen de trenger. Nytt fra høsten 2018, er at vi har etablert reiseliv og språk som programfag på vg2 og vg3. Vi mener at det beste stedet å lære reiseliv og språk, er der reiselivet faktisk befinner seg.

Trivsel, trygghet og vennskap
Mange elever er nye hvert år, og miljøet er derfor veldig inkluderende. Skolen og elevene jobber aktivt for trivsel, trygghet og vennskap på alle nivåer, fra 1. klasse på grunnskolen til siste videregående. Skolen hjelper elever under 18 år som ikke har med familien sin med å skaffe vertsfamilier. Skolen vår er et godt alternativ til utveksling i andre land.

 Her er noen uttalelser fra tidligere elever:

– Det beste med å gå på skole på Gran Canaria er at man får venner fra hele landet.

– Skolen er flink til å tilrettelegge for elever med sykdommer. Dyslektikere får ekstra god oppfølging.

– Det regner bare fem dager i året, og da setter vi virkelig pris på det!

Fleksibilitet og tilpasset opplæring
Du kan gå hos oss ett eller flere år. Du kan, på videregående, begynne midt i året hvis skoleåret ditt i Norge fungerer dårlig. Vi tilpasser din opplæring godt, dersom du har kroniske sykdommer. Hva med et år hos oss for hele familien?

Colegio Noruego, kort fortalt:

  • Grunnskole og videregående
  • Eneste norske skole i Spania med realfag
  • Programfaget reiseliv og språk på vg2 og vg3
  • Tilrettelagt for deg med lærevansker eller funksjonshemminger
  • Dysleksivennlig skole
  • Hjelp til å skaffe vertsfamilie når du er under 18 år
  • Søskenmoderasjon
  • Inkluderende og sosialt skolemiljø
  • Rett og slett et minne for livet

Les mer om skolen på www.colegio.no eller www.facebook.com/colegionoruego

Har du spørsmål? Ta kontakt!
Telefon: + 34 928 15 29 00 / 928 15 29 01
E-post: postmottak@colegio.no
www.colegio.no