Start din medisinutdanning etter jul!

Tekst og bilder: SONOR-Interstudies

Har du en drøm om å bli lege? Ved Riga Stradins University i Lativa kan du begynne på legestudier allerede etter jul. Søknadsfristen er 25. november!

SONOR-Interstudies samarbeider med Riga Stradins University i Latvia om legestudier. Har du et ønske om å begynne allerede etter jul rekker du fortsatt søknadsfristen 25. november!

Internasjonalt anerkjent universitet
Riga Stradins University ble grunnlagt i 1950 og er et internasjonalt anerkjent universitet som tilbyr medisinstudier med høy kvalitet. Universitetet har tatt imot internasjonale studenter siden 1990, og i dag er det 2032 studenter fra 50 forskjellige land på skolen.

Små klasser og undervisning på engelsk
Klassene ved RSU er små og det er kun 13 studenter per lærer. Undervisningen foregår på engelsk, og det er krav om at studentene tar latvisk som en del av studieløpet. Hvert studieår er delt inn i to semester og hvert år består av 37 – 40 uker med undervisning. Feriene er omtrent samtidig som i Norge. Etter gjennomført studie vil du sitte igjen med en M.D.-grad (medicinae universae doctor).

Opptak basert på generell studiekompetanse
Ved RSU er det ikke opptaksprøve, men opptak basert fullført videregående skole med generell studiekompetanse. Flest mulig realfag er ønskelig, men bare kjemi 1+2 eller biologi 1+2 er obligatorisk. I praksis prioriteres de som har både kjemi og biologi i fagkretsen, med full fordypning i minst ett av fagene. Engelsk er også obligatorisk, og karakteren må være over 4,0. Samlet snitt i kjemi, biologi og engelsk må også være over 4,0.

Ønsker du å søke?
Ta kontakt med SONOR – Interstudies i dag eller margrethe@sonor.no direkte for å søke.
Frist: 25. november

Vil du heller bli tannlege?
De samme opptaksreglene og den samme fristen gjelder for deg.
Ta kontakt med SONOR – Interstudies eller margrethe@sonor.no direkte for å søke.