I jobb på et halvt år? Ta en fagskoleutdanning! Studiestart fra 29. januar.

Tekst og bilder: Treider Fagskoler

Treider Fagskoler tilbyr korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid. Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge oss. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkedets behov.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

  • Dagtid – et halvt år (fulltid)
  • Dagtid – ett år (fulltid)
  • Kveldstid – ett år (deltid, undervisning to kvelder per uke)
  • Nettutdanninger over ett eller to år

Hvorfor velge en fagskoleutdanning?
Fagskole er en offentlig godkjent yrkesrettet og praktisk utdanning som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse, og er et alternative til høyskole- og universitetsutdanning.

En fagskoleutdanning er en kort og praktisk utdanning for deg som vil raskt ut i arbeidslivet eller ønsker ny jobb.

Ledige plasser. Søk nå!
Vi har ledige plasser, søk i dag for å sikre deg en plass!

Oppstart: Studiestart 29. – 30. januar for følgende stedbaserte utdanninger – dagtid eller kveldstid:

Studiestart 7. og 8. februar for følgende nettutdanninger:

Studiestart 15. mars følgende nettutdanninger:

Les mer om oss på treider.no

Kontakt oss på 24 14 99 40 eller send oss en mail på post@treider.no