Rett ut i jobb!

Tekst og bilder: Treider Fagskoler

Hos Treider får du korte, praktiske utdanninger som gjør deg kvalifisert til å gå rett ut i jobb etter fullført utdanning.

Vi mener at praktisk arbeid med fagstoffet og personlig oppfølging er en avgjørende faktor for å lykkes med studiene og oppnå gode resultater. Derfor blir alle våre studenter fulgt opp av sine faglærere hele veien. 

I klasserommet møter du flinke lærere som har mange års yrkeserfaring fra fagområdet sitt. Vår klasseromsundervisning bidrar til et positivt læringsmiljø der du kan diskutere og samarbeide med studenter med samme interesser og mål som deg. 

Vi har tette bånd til næringslivet og våre lærere har mange års erfaring fra sine fagområder. Hele 4 av 5 av våre studenter er i jobb innen 6 måneder etter fullført utdanning.

 

Finn ditt studium

Design
Helse

IT

Kontor og administrasjon

Logistikk

Markedsføring og ledelse

Regnskap og personal

Reiseliv