Studere i populære California?

Tekst og bilder: SONOR

Det er ikke bare varmen, strendene og glamour’en som trekker mange norske studenter til California, men også de spennende studiemulighetene i denne liberale delstaten.

Mange studenter ender naturlig nok opp i California State University (CSU)-systemet, som er det nest største universitetssystemet i USA, etter SUNY i New York—i dette systemet inngår hele 23 utdanningsinstitusjoner. Det er mange fordeler ved å velge et CSU-universitet. Her ligger fokuset på undervisning og utdanning av profesjonsgrupper.

Tett oppfølging og overkommelige priser
Studentene får tett oppfølging, og ofte til mer overkommelige priser enn det som etter hvert er blitt vanlig ved en utdanning i USA. Her ligger skolepengene på mellom 15 000 og 18 000 USD, som er betydelig mindre enn ved en del av nabouniversitetene.

 

SONOR har opprettet et samarbeid med fire av disse universitetene på bachelorgradsnivå: CSU Channel Islands, CSU Monterey Bay, CSU Long Beach og San Francisco State University. Vi anbefaler å ta kontakt med oss for veiledning i søknadsprosessen. Selv om disse institusjonene har samkjørt søknadsportalen, må man likevel sende inn papirer og søknad til hver enkelt institusjon—og da kan det være lurt å ha noen å be om råd! Dessuten sikrer vi at alle papirer kommer frem og at søknaden er komplett.

Særlig populært blant disse universitetene er CSU Long Beach, som ligger i Los Angeles. Denne har en tidlig frist som det er viktig å være oppmerksom på. For å kunne vurderes til opptak på CSULB må man ha sendt inn søknad innen 1. april, og alle vedlegg—inkludert språktest—må være hos CSULB innen 15. april. Etter at man har fått opptak, må alle karakterutskrifter sendes i lukket konvolutt fra studentens VGS.

CSU Monterey Bay har også frist for å søke 1. april, og vi anbefaler på det sterkeste at man søker innen denne datoen. Men ofte er det plasser igjen etter denne fristen, så ta kontakt med oss dersom du ønsker å søke! Ved SFSU er siste frist for å søke 1. mai, og ved CSU Channel Islands kan man ikke søke etter 30. mai.

For sent å søke?
CSU-universitetene har også et våropptak! Dersom du ikke rekker å søke innen fristen, kan du utsette studiene et halvt år og søke til våren 2019.

Registrer deg for gratis veiledning her så vil en av våre veiledere vil i løpet av de kommende dagene ta kontakt med ytterligere informasjon. De er behjelpelige med å svare på alle spørsmål du måtte ha vedrørende studier i utlandet.

Du kan lese mer på www.sonor.no, og følge oss på TwitterInstagram og Facebook.

Study Outside Norway (SONOR)
www.sonor.no
@: info@sonor.no
TLF: 73 80 97 30

Møt oss på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim!