Ønsker du en spennende karrière innen helse? Bli naprapat!

Tekst og bilder: Naprapathögskolan

VELKOMMEN TIL INTRODUKSJONSHELG 21. – 22. MARS

Naprapathögskolan er den største høgskolen i Norden innen manuell medisin og passer for deg som vil arbeide med mennesker og helse. Utdanningen har mange fornøyde studenter, høy eksamensfrekvens og arbeidsmarkedet er bra.

Vi vet at mange som søker naprapatprogrammet har oppdaget utdanningen gjennom vår introduksjonshelg. Kurset skal gå som videokonferanse via Google meet, og vil gi deg en introduksjon til naprapatutdanningens hovedemner; anatomi, fysiologi, idrettsmedisin, naprapati og massage. Deltagelse på kurset vil gi uttelling ved søknad til naprapatprogrammet!

Når: 21. – 22. mars 2020, kl. 9.00-16.00
Hvor: videokonferense via Google meet
Pris: Kostnadsfritt
Siste frist for påmelding: 20. mars 2020
Påmelding gjøres her

Åpent Hus – Livestream fra Naprapathögskolan
Lærere og ansatte forteller om naprapatprogrammet og om hvordan det er å studere på
Naprapathögskolan. I videoen går vi bl.a. gjennom følgende tema:

  • Utdanningens tre viktigste deler: TEORI – PRAKTISK – KLINIKK
  • Hvordan er det å ta hånd om pasienter ved høgskolens klinikk.
  • idrettsmedisin i fokus.
  • Kort om inntaket.
  • Studentboliger og studentinnflytelse på Naprapathögskolan.

Hva er naprapati?
Naprapatene gir helsefremmende og effektiv manuell behandling av muskel- og leddplager. Naprapatene er engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling og er selvstendige i diagnostikk, undersøkelse, behandling og forebygging av feilfunksjoner og smertetilstander i muskel- og leddsystemet.

Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det over 400 naprapater i Norge. Alle Norske naprapater er utdannet ved Naprapathögskolan i Stockholm.

Utdanningens oppbygging
Naprapatprogrammet er en 4-årig heltidsutdanning som består av teoretisk, praktisk og klinisk undervisning. Halvparten av studiet består av medisinske emner som anatomi, fysiologi, neurologi, ortopedi, sykdomslære og idrettsmedisin.

Den andre delen omfatter spesialisering innen naprapati. Der får du lære deg å undersøke og diagnosere plager i muskler og ledd, samt behandle disse med manuelle behandlingsteknikker som manipulasjon, mobilisering, triggerpunktsbehandling, stretching og klassisk massasje.

Under hele utdanningen får du som student ta i mot egne pasienter på høgskolens klinikk. Den kliniske praksisen skjer under observasjon av sertifiserte naprapater og hvert år utfører høgskolens studenter ca 40 000 behandlinger. Etter fire år og avlagt sluttprøve, gjennomfører du din naprapateksamen og er deretter godt rustet til å innlede din karrière som naprapat.

Å jobbe som naprapat
Som naprapat kan du drive egen klinikk eller jobbe som ansatt. På større klinikker arbeider man ofte i team og sammen med andre helsepersonell og terapeuter.

Behovet av naprapater er stort og innen idrettsmedisin er det vanlig at forbund, foreninger, og også eliteidretten benytter naprapater. Mange Naprapater jobber også på treningssenter eller innen helsebransjen generelt.

Når er søknadsfristen?

  • 4 mai 2020 – studiestart 17. august 2020
  • SØK HER 

Har du spørsmål? Kontakt oss for mer informasjon!
E-post: linda.ladenstedt@nph.se
Tel: +46 08-16 01 20
https://naprapathogskolan.se/