Ønsker du en spennende karrière innen helse? Bli naprapat!

Visste du at Naprapathögskolan i Stockholm er den mest populære utdannelsen i Sverige for norske studenter?

Naprapathögskolan er den største høgskolen i Norden innen manuell medisin og passer for deg som vil arbeide med mennesker og helse. Utdanningen har mange fornøyde studenter, høy eksamensfrekvens og arbeidsmarkedet er bra. Naprapater er svært ettertraktede og det er høy sysselsettingsgrad etter endt utdanning. Søk til Naprapathögskolan du også!

Hva er naprapati?
Naprapatene gir helsefremmende og effektiv manuell behandling av muskel- og leddplager. Naprapatene er engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling og er selvstendige i diagnostikk, undersøkelse, behandling og forebygging av feilfunksjoner og smertetilstander i muskel- og leddsystemet.

Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det over 400 naprapater i Norge. Alle Norske naprapater er utdannet ved Naprapathögskolan i Stockholm.

Utdanningens oppbygging
Naprapatprogrammet er en 4-årig heltidsutdanning som består av teoretisk, praktisk og klinisk undervisning. Halvparten av studiet består av medisinske emner som anatomi, fysiologi, neurologi, ortopedi, sykdomslære og idrettsmedisin.

Den andre delen omfatter spesialisering innen naprapati. Der får du lære deg å undersøke og diagnosere plager i muskler og ledd, samt behandle disse med manuelle behandlingsteknikker som manipulasjon, mobilisering, triggerpunktsbehandling, stretching og klassisk massasje.

Under hele utdanningen får du som student ta i mot egne pasienter på høgskolens klinikk. Den kliniske praksisen skjer under observasjon av sertifiserte naprapater og hvert år utfører høgskolens studenter ca 40 000 behandlinger. Etter fire år og avlagt sluttprøve, gjennomfører du din naprapateksamen og er deretter godt rustet til å innlede din karrière som naprapat.

Å jobbe som naprapat
Som naprapat kan du drive egen klinikk eller jobbe som ansatt. På større klinikker arbeider man ofte i team og sammen med andre helsepersonell og terapeuter.

Behovet av naprapater er stort og innen idrettsmedisin er det vanlig at forbund, foreninger, og også eliteidretten benytter naprapater. Mange Naprapater jobber også på treningssenter eller innen helsebransjen generelt.

Når er søknadsfristen?

  • 6. mai 2019 – studiestart 19. august 2019
  • SØK HER 

Har du spørsmål? Kontakt oss for mer informasjon!
E-post: linda.ladenstedt@nph.se
Tel: +46 08-16 01 20
https://naprapathogskolan.se/