Hjem Rådgiver

Rådgiver

Til alle rådgivere og andre med ansvar for utdanning og yrkesveiledning

På utdanningsmessene «Utdanning & Karriere» får dine elever snakke direkte med skoler, universiteter, arbeidsgivere og andre om studie- og karrierevalg.

besokcollageMessene er elevenes favoritt-tiltak!
Norfaktas spørreundersøkelse med over 8000 respondenter viser at:
– Mer enn 9 av 10 tror besøket på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested.
– 96 % vil anbefale andre å delta på neste års messe.

Besøkende evaluerte utdanningsmessene mot tre andre veiledningstiltak med hensyn til hva de ønsket seg dersom de kun fikk velge ett. Resultatene viser at klart flest vil velge Besøk på utdanningsmesse. Deretter følger Besøk på universitet / høgskole og Personlig samtale med rådgiver. Besøk av utdanningsinstitusjoner på skolen fikk lavest tilslutning.
Les mer i Norfaktas undersøkelse!

Dybdeintervjuer tyder på at flere velger å studere etter messebesøket
Sosiologisk poliklinikk, ledet av professor Aksel Tjora ved NTNU, har utført dybdeintervjuer med elever etter at de besøkte messen. Resultatene tyder på at flere velger studier istedenfor lediggang etter endt videregående, som følge av besøket på messen. Les mer

Utstillere for enhver smak!
På utdanningsmessene møter elevene universiteter, høgskoler, folkehøgskoler, private skoler, videregående skoler, opplæringskontor, organisasjoner, bedrifter og tilbydere av utdanning i utlandet.

Direkte samtaler
Elever med ulik bakgrunn, ønsker og talenter får snakke med utstillere som er interessert i dem. Via direkte samtaler med studieveilederne får elevene anledningen til å kvalitetssikre sitt valg. Det anbefales at elevene bruker noe tid i forkant av arrangementet til forberedelse.
Forberedelsesmateriell finner du her

Besøk på utdanningsmesse i skoletiden
Besøk på utdanningsmesser kan gjennomføres i skoletiden. Etter tilsynet av årstimetall våren 2008 ble fylkeskommunene pålagt å etablere systemer som sørger for at elevene i videregående skoler får oppfylt rettigheter til minstetimetall. Noen skoler var bekymret for at dette påvirker messebesøk i skoletiden. Siden yrkes- og utdanningsveiledning er en lovbestemt rettighet skolene plikter å oppfylle, kan elever besøke utdanningsmesser i skoletiden.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Rådgiverforum anbefaler utdanningsmessene
Utdanning & Karriere er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum, som mener at skolene bør tenke helhetlig rundt karriereveiledning og tilby flere veiledningsmuligheter gjennom hele utdanningsløpet. Besøk på utdanningsmesse fremheves ofte som et godt tiltak. Gi dine elever mulighet til å snakke direkte med utstillerne!

Rådgiverne ønsker å besøke messen igjen!
118 rådgivere har evaluert årets utdanningsmesser. Blant dem som kan ta stilling til spørsmålet om de vil legge opp til at deres elever skal benytte seg av utdanningsmessene til neste år sier 87 % ja til dette. 97 % svarer at messebesøket er viktig i arbeidet med veiledningen av elevene. Av disse mener 83 % at utdanningsmessen er meget viktig. Les flere resultater fra undersøkelsen her.

Ønsker du å melde på dine elever? Påmeldingsskjema finner du her.

Vi ønsker dere velkommen på utdanningsmesse!

Ta kontakt med oss:
Hege Schwartz
hege@tautdanning.no
73 80 97 42

Studievalg er en prosess det er verdt å ta seg god tid til! På Utdanning & Karriere har du muligheten til å skaffe deg oversikt over et bredt utvalg av studier i Norge og studier i utlandet.

På utdanningsmesse kan du møte og snakke med representanter for ulike utdanningsinstitusjoner. Her møter du folk som kan svare på spørsmålene dine, og henvise deg videre i prosessen.

Her er våre beste tips for å få best mulig utbytte av utdanningsmessen:

1. Møt forberedt!
Vi anbefaler deg å få oversikt over hvilke utdanninger som er representert på messen. Når du henter din billett til utdanningsmessen får du tilsendt den digitale utgaven av magasinet Utdanning & Karriere for din messe. I magasinet finner du oversikt over alle utstillerne og utvidet informasjon om mange av dem. Magasinet inneholder også kart over messeområdet hvor du ser plasseringen til de ulike skolene og utdanningsinstitusjonene.

2. Still spørsmål!
På utdanningsmessene får du informasjon om dine drømmeutdanninger. Kanskje har du spørsmålene klare, om ikke kan du bruke forberedelsesmateriellet i magasinet for å komme i gang. Still alle spørsmål du måtte ha. Husk at ingen spørsmål er dumme!

3. Gå flere runder
Vi anbefaler deg å gå flere runder på utdanningsmessen. Kanskje ser du en spennende stand du ikke la merke til første runde? Se på utstillerlista og hallkartet en siste gang før du drar. Da du er sikker på at du ikke har hoppet over noen du egentlig hadde tenkt å prate med.

4. Søk mer informasjon
Ikke legg messen bak deg med en gang den er over. Nå når du nå er i gang med tankeprosessen er det dumt å slutte. Etter messen er det lurt å gå inn på tautdanning.no her finner du mer informasjon om utdanningsvalg og ulike studiesteder.

Her er en oversikt over utstillerne som deltok på messene i 2017. Slik får du et inntrykk av hvilke skoler og universiteter elevene kan møte på neste års utdanningsmesser.

Utstillerlister 2018 Hallkart 2018
Fredrikstad (2017) Fredrikstad (2017)
Lillestrøm Lillestrøm
Halden Halden
Kristiansand Kristiansand
Sandefjord Sandefjord
Stavanger Stavanger
Bergen Bergen
Ålesund Ålesund
Trondheim Trondheim
Tromsø Tromsø
Oslo Oslo