Rådgiverforum anbefaler utdanningsmessene

Ta Utdanning / Utdanning & Karriere er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum, som mener at skolene bør tenke helhetlig rundt karrièreveiledning og tilby flere ulike tiltak gjennom hele utdanningsløpet. Besøk på utdanningsmesse fremheves ofte som et godt tiltak.

Gi dine elever mulighet til å snakke direkte med et stort antall tilbydere av videre utdanning og fremtidige karrièremuligheter!

Påmelding gjøres her

Rådgiverne vil besøke messen igjen neste år
Vår undersøkelse blant 104 rådgivere viser at 98% mener at messen er meget viktig eller litt viktig! Av disse mener 77% at utdanningsmessen er meget viktig.

Undersøkelsen blant rådgiverne ble gjennomført i etterkant av årets utdanningsmesser. Allerede da var 86% av rådgiverne klare på at de ønsker å besøke utdanningsmessen igjen til neste år. Kun 3% sier at de ikke vil delta igjen.

Våre undersøkelser blant rådgivere og besøkende viser at messene fortsatt spiller en viktig rolle i vår digitale hverdag. Publikum setter stor pris på muligheten til å snakke direkte med representanter for utdanningstilbudene og på den måten bli sikrere på sitt valg av fremtidig studiested.

Vil du besøke messen med dine elever? Ta kontakt for mer informasjon!
hege@tautdanning.no
Tlf: 73 80 97 42