Søk utdanning i tide!

Tekst: Trygve Norum-Lunås

Fristen for å søke høyere utdanning for studieåret 2019/2020 nærmer seg. Slik sikrer du deg en studieplass til høsten.

Om du vil studere ved en offentlig høyskole eller universitet til høsten må du søke innen den 15. april. Da stenger Samordna opptak, som koordinerer opptaket til offentlig høyere utdanning, sin søknadsportal.

Søknader opprettes og leveres på nettsidene til Samordna Opptak, hvor du kan legge inn opptil 10 studieønsker. Studieønskene dine må rangeres etter prioritet, men så lenge du leverer søknaden innen den 15. april kan du endre på rekkefølgen av ønskene dine helt frem til omprioriteringsfristen den 1. juli.

Husk at dersom det kreves at du sender inn dokumentasjon, som bevis på fullført utdanning (vitnemål), må dette sendes innen den 20. april.

På nettsidene til Samordna opptak kan du lese mer om 15. april-fristen og dokumentasjonsfristen den 20. april.

LES OGSÅ: Slik søker du utdanning

Andre frister ved private skoler

Den ordinære søknadsfristen til Samordna opptak, den 15. april, gjelder for de som søker seg til offentlig høyere utdanning. For de som ønsker seg til folkehøyskoler eller andre private utdanningsinstitusjoner må søknader som regel sendes direkte til skolen.

Dessuten opererer de fleste private skoler med rullerende eller løpende opptak, som vil si at istedenfor å ha en fastsatt søknadsfrist holder skolen åpent for søknader helt frem til studiet fylles opp.

Samtidig som dette gjør det mulig å søke seg til privat høyere utdanning etter den 15. april, hender det også at studier raskt fylles opp og dermed stenges for søknader. Vær derfor tidlig ute om du vil sikre deg en studieplass.

Nye opptakskrav av året

Flere opptakskrav og -rutiner har de siste årene blitt endret, og blant annet kreves det at man har bestått matematikk på R2-nivå for å komme inn på en rekke realfagsstudier ved de store universitetene. Du kan se en oversikt over alle endringene av året her.

På Samordnaopptak.no finner du også Studieoversikten 2019 hvor du kan lese om studiene som tilbys ved de offentlige utdanningsinstitusjonene.

LES OGSÅ: 5 råd for deg som skal velge utdanning

20. juli: Svar på søknaden

Svar på søknader som sendes via Samordna opptak kommer den 20. juli, og for å få studieplassen må man gi et positivt svar (i søknaden på Samordna opptaks nettsider) innen den 24. juli.

For de som ikke rekker fristen, eller får negativt svar på sin søknad, finnes det muligheter for å søke seg til høyere utdanning også senere i sommer.

Den 19. juli legges en oversikt over ledige studieplasser ut på Samordnaopptak.no, og fra og med neste morgen, klokken 9 den 20. juli, kan disse ledige studieplassene søkes på.

Den 29. juli starter suppleringsopptaket, hvor blant annet de som står på venteliste til studier vil få svar på om de kommer inn.

Enkelte kan stå på venteliste selv etter dette, og kan i så fall få en siste mulighet til å komme inn på et studium i etterfyllingsopptaket, som starter rundt den 7. august.

Se en oversikt over de viktigste tidsfristene hos Samordna opptak.

I magasinet Utdanning & Karriere 2019 kan du lese mer om utdanningsvalg, de største studiebyene i Norge og Aleksander Gammes råd om å følge lidenskapen.

Lykke til med valg av utdanning og søknadsprosessen!