Hjem Bli utstiller på utdanningsmessene!

Bli utstiller på utdanningsmessene!

Delta på utdanningsmessene Utdanning & Karriere i 2019
– møt 90 000 studiesøkende ungdom i hele Norge!

Som utstiller på messene vil dere møte et stort antall studiesøkende ungdom og kan snakke direkte med målgruppen om deres utdanningstilbud og fremtidige karrieremuligheter!

Utdanningsmesser i hele landet
Utdanningsmessene Utdanning & Karriere arrangeres i 11 byer over hele landet i januar og februar hvert år (med en messe i oktober), med over 93 000 besøkende totalt. De største besøksgruppene består av elever fra videregående skole og ungdomsskole. Andre som også besøker messene er elever fra folkehøyskoler, studenter, voksne, vernepliktige, og andre som er interessert i videre utdannings- og yrkesmuligheter.
Last ned vår informasjonsbrosjyre her

Utdanningsmessene virker!
Sosiologisk poliklinikk, ledet av professor Aksel Tjora ved NTNU, har utført dybdeintervjuer med elever etter at de besøkte messen. Resultatene tyder på at flere velger studier istedenfor lediggang etter endt videregående, som følge av besøket på messen. Les mer

Norfaktas spørreundersøkelse med over 8000 respondenter viser at:
– Mer enn 9 av 10 tror besøket på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested.
– 96 % vil anbefale andre å delta på neste års messe.

Våre undersøkelser viser også at 87 % av rådgiverne som deltok med skoleklasser legger opp til at skolen skal besøke messen neste år.

De fleste utstillerne deltar hvert år. Dette tilsier at deltakelsen har ønsket effekt! Les mer

Utstiller opplevde søknadsøkning på 30 %! 
Da optikerbransjen deltok som utstiller for første gang resulterte dette i en økning i søkertallene på hele 30 %. De gjorde ingen andre endringer i sin markedsføring dette året. Daglig leder Per Kristian Knudsen konkluderer med at dette skyldtes at de var utstiller på utdanningsmessen. Les mer

Forsvaret satser på utdanningsmessene
Forsvaret har deltatt på alle utdanningsmessene de siste årene. Messene er et av tiltakene de foretrekker for rekruttering. Les mer

Besøket sikres gjennom samarbeid med rådgiverne.
Besøket sikres ved direkte kontakt med skoler og rådgivere over hele landet. Ta Utdanning er hovedsamarbeidspartner med Rådgiverforum Norge. Skolene får transportstøtte til messene og elever i alderen 15-19 år er vår største besøksgruppe på de fleste utdanningsmessene.

Fortsatt usikker?
Ta gjerne kontakt for å drøfte om utdanningsmessene passer for dere!

Last ned vår informasjonsbrosjyre her

Ta kontakt:
info@tautdanning.no
Tlf: 7380 9750

På utdanningsmessene er kun areal og standvegger er inkludert i standleien.

Standutstyr som strøm, belysning, tepper, frontskilt og møbler kan bestilles gjennom et elektronisk bestillingssystem som blir tilgjengelig for alle påmeldte utstillere i løpet av høsten.

Utstillere på Jobb & Utdanning i Lillestrøm kan i tillegg bestille ekstrautstyr fra produktkatalogen til Norges Varemesse. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt:
Even Wisløff
Tel: 73 80 97 69
e-post: utleie@messeselskapet.no

Transport, lagring og levering av standutstyr

Timing Transport AS sørger for rask og effektiv transport, lagring og levering av utstyr til deres stand på hver messe. Bestilling av transport kan gjøres via bestillingsskjema for standutstyr og tjenester som blir tilgjengelig for alle påmeldte utstillere i oktober 2018.

Enklere, rimeligere og mer praktisk transportløsning fra 2018!

Praktisk pallegrind til transport av messegods.

• Timing Transport tilbyr en ny løsning der utstillere kan leie en pallegrind for kr 1900,- pr messeperiode (eks mva).
• Størrelse på grinden: 80 x 120cm.
Høyde: 140cm (se bilde).
• Pallegrinden gjør at utstyret enklere kan stables inn, uten at noe stikker utenfor.
• Man slipper også jobben/ tidsbruken med omstendelig stabling på egne paller og kostnaden ved plasting av pallen etter hver messe.
• Godset er også bedre beskyttet, slik at risikoen for skader reduseres.
• Timing Transport tilbyr 10% rabatt på palleprisen for de som benytter grinden i 2018.
• Pallegrinden blir levert før nedrigg på den første messen man deltar på i 2018.

 

Timing Transport kan også tilby lagring av eget gods frem til messesesongen i 2019.

Rimeligere frakt til Nord-Norge fra 2018
Prissystemet på frakt mellom messene er også endret slik at transporten til Nord-Norge blir vesentlig billigere fra 2018.

Spørsmål og prisforespørsler sendes til:
Timing Transport v/ Gunnar Steig
transport@messeselskapet.no
Tlf: 477 588 00

Vi forhandler frem gode avtaler ved ett eller flere hotell i hver messeby.

Hotellene har god beliggenhet for messehall og offentlig transport. Eventuell fellestransport til messen og sosiale arrangement på kveldstid har utgangspunkt i hotellene.

Følg link til den aktuelle byen og du vil finne informasjon om messehotellet.

Fredrikstad
Lillestrøm
Halden
Kristiansand
Sandefjord
Stavanger
Bergen
Ålesund
Trondheim
Bodø
Tromsø
Oslo

 Messe

Dag 1

Dag 2

Totalt

Fredrikstad (november 2017) 4616 3791 8407
Lillestrøm 9107 6316 15423
Halden 2544 1131 3675
Kristiansand 3269 3184 6453
Sandefjord 3630 3472 7102
Stavanger 4428 4413 8841
Bergen 5805 4698 10503
Ålesund 2091 1726 3817
Trondheim 5152 4247 9399
Tromsø 2103 2049 4152
Oslo 9215 6602 15817

Messene har et mangfold av ulike besøkende og utstillere.

Besøkende
Hovedvekten av besøkende er elever fra den videregående skole og ungdomsskolen. Elevene blir invitert i samarbeid med skolens rådgivere og tilbys transport til messehallen.

Rådgiverforum
Tautdanning.no er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge (Rf-N). Dette styrker relasjonen til skolene og gjør utdanningsmessene til en viktig strategi i rådgivningen av elevene.

Utstillere
Utstillerne er norske og utenlandske universitet og høyskoler, folkehøyskoler, private og offentlige institustjoner, organisasjoner, fagutdanninger, opplæringskontor, videregående skoler og bedrifter.

Utdanningsmessene i 2018 var godt besøkt i alle byer, med et samlet besøkstall på over 93 000. God dialog med rådgivere rundt om i landet sikrer utdanningsmessene sin posisjon som et viktig veiledningstiltak.

Se besøkstall her

Mer enn 300 utstillere deltok på en eller flere av messene. Det var meget god representasjon fra utlandet med hele 120 internasjonale utstillere fra 20 ulike land!

Her kan du laste ned utstillerlister og hallkart for messene i 2018:

Utstillerlister 2018 Hallkart 2018
Fredrikstad (2017) Fredrikstad (2017)
Lillestrøm Lillestrøm
Halden Halden
Kristiansand Kristiansand
Sandefjord Sandefjord
Stavanger Stavanger
Bergen Bergen
Ålesund Ålesund
Trondheim Trondheim
Tromsø Tromsø
Oslo Oslo

Vi har foretatt evalueringer og undersøkelser blant besøkende, rådgiverne og utstillerne som deltok på utdanningsmessene i 2018. Her er resultatene:

Oppsummering av undersøkelsen blant over 8000 av de besøkende:

  • 96% av respondentene oppgir at de vil anbefale andre å delta på neste års messe.
  • Mer enn 9 av 10 mener at de fikk dekket sitt informasjonsbehov på messen.
  • Mer enn 9 av 10 besøkende tror besøket på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested.

Populært veiledningstiltak
De besøkende på messen ble bedt å velge mellom fire ulike veiledningstiltak med hensyn til hva de ønsket seg dersom de kun fikk velge ett. Resultatene viser at klart flest vil velge Besøk på utdanningsmesse. Deretter følger Besøk på universitet / høgskole og Personlig samtale med rådgiver og Besøk av utdanningsinstitusjoner på skolen fikk lavest tilslutning.
Les hele Norfaktas rapport her

Dybdeintervjuer tyder på at flere velger å studere etter messebesøket
Sosiologisk poliklinikk, ledet av professor Aksel Tjora ved NTNU, har utført dybdeintervjuer med elever etter at de besøkte messen. Resultatene tyder på at flere velger studier istedenfor lediggang etter endt videregående, som følge av besøket på messen. Les mer

Positive tilbakemeldinger fra rådgiverne
104 rådgivere har evaluert årets utdanningsmesser. Blant dem som kan ta stilling til spørsmålet om de vil legge opp til at deres elever skal benytte seg av utdanningsmessene til neste år sier 98% ja til dette. Alle svarer at messebesøket er viktig i arbeidet med veiledningen av elevene (79% meget viktig og 23% litt viktig). 95% svarer at Foredragstilbudet på messene er viktig (50% meget viktig og 45% litt viktig).

Utstillernes evaluering
Utstillerne som deltok på utdanningsmessene 2018 var godt fornøyde.

  • 82 % var meget godt eller godt fornøyd med antall besøkende.
  • 87 % vurderte servicen fra arrangøren som bra eller meget bra.
  • 84 % var fornøyde med åpningstidene.
  • 76 % vurderte sin standplassering som bra eller meget bra.

Tallene er basert på evalueringsskjema fra 509 utstillere på 11 messer. 

Les også:

Utstillernes evaluering av utdanningsmessene 2018

Utstillerne som deltok på utdanningsmessene 2018 var godt fornøyde. 82 % var meget godt eller godt fornøyd med antall besøkende. 87 % vurderte servicen fra arrangøren som b...

Utdanningsmessene anbefales av rådgiverne!

For å sikre at utdanningsmessene fortsetter å være elevenes foretrukne veiledningstiltak er det viktig at både besøkende og rådgiverne er fornøyde med messene. Vi er derfor stolte...

Vil du snakke direkte med rådgivere fra hele landet?

Delta som utstiller på Rådgiverforum sitt Landskurs! Rådgiverforum - Norge er interesseorganisasjonen for rådgivere og veiledere i skolen, oppfølgingstjenesten, NAV, voksenopplæri...

Les om ny studie av messens effekt på elevene!

Sosiologisk poliklinikk ved NTNU har gjennomført dybdeintervjuer med elever etter de besøkte messen. Undersøkelsen ble ledet av professor Aksel Tjora. Resultatene tyder på at fler...

Professor: Utdanningsmessene kan gi mer reflekterte utdanningsv...

Besøkende, lærere, tidligere besøkende og utstillere har gitt oss sine perspektiver rundt hvordan utdanningsmessene fungerer for dem. For å få enda større innsikt i hvorfor utdan...

Et av de beste valgene jeg har tatt – Besøkte utdanningsm...

Ta Utdanning får ofte hyggelige tilbakemeldinger fra utstillere, rådgivere og besøkende under utdanningsmessene. Vi setter stor pris på disse! Ekstra stas var det når Elise Waardal...