Hjem Bli utstiller på utdanningsmessene!

Bli utstiller på utdanningsmessene!

Delta på utdanningsmessene Utdanning & Karriere i 2019!

Som utstiller på messene vil dere møte et stort antall studiesøkende ungdom og kan snakke direkte med målgruppen om deres utdanningstilbud og fremtidige karrieremuligheter!

Elevene ønsker informasjon om det totale utdanningstilbudet!

En ny undersøkelse blant 40 000 elever i videregående skole viser at en svært liten del kun er interessert i informasjon om norske universitet. Elevene ble spurt om deres prefer...

Utdanningsmessa – en hyggelig arena å treffe ungdom på!

Coop Midt-Norge har deltatt på utdanningsmessa i Trondheim i to år på rad. "Vår intensjon med å delta er ønske om å treffe ungdom i ung alder, og peke på utviklings-mulighetene i v...

Messene har innvirkning på utdannings- og karrierevalg!

Årets publikumsundersøkelse viser at 9 av 10 mener at besøket på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested. Over 8000 besøkende besvarte Norfaktas publ...

Rådgiverne anbefaler utdanningsmessene!

For å sikre at utdanningsmessene fortsetter å være elevenes foretrukne veiledningstiltak er det viktig at både besøkende og rådgiverne er fornøyde med messene. Vi er derfor stolte...

Flere elever velger studier etter messebesøk

Dybdeintervjuer med elever tyder på at flere velger studier istedenfor lediggang etter besøket på utdanningsmessen. Undersøkelsen ble ledet av professor Aksel Tjora ved Sosiologisk...

Hvordan sikres besøket?

Besøket på utdanningsmessene sikres gjennom flere kanaler. Tett samarbeid med rådgivere Som hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge vi har god relasjon med rådgivere i hel...

Økning i søkertall etter deltagelse på utdanningsmessene!

Norges Optikerforbund (i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge) er en av aktørene som klart har lyktes med sin messedeltakelse! Optometristudiet fikk 30 prosent økning i søkertall...

Utstillernes evaluering av utdanningsmessene 2018

Utstillerne som deltok på årets utdanningsmesser var godt fornøyde med arrangementene. Her er en oppsummering av resultatene fra årets evaluering blant utstillerne: 82 % var m...

Hvordan skape en god stand?

Vi tror alle utstillere kan få et godt resultat på messene uavhengig av ressurser, budsjett og standstørrelse. Her er våre tips til å skape en god stand: Møt de besøkende med et s...

Forsvaret satser på utdannings-messene!

Forsvaret er en av de aller mest profesjonelle aktørene når det kommer til rekruttering og informasjon. Forsvaret har deltatt på alle utdanningsmessene i flere år, og de har flere ...