Hjem Bli utstiller på utdanningsmessene!

Bli utstiller på utdanningsmessene!

Delta på utdanningsmessene Utdanning & Karriere i 2020!

Som utstiller på messene vil dere møte et stort antall studiesøkende ungdom og kan snakke direkte med målgruppen om deres utdanningstilbud og fremtidige karrieremuligheter! Les mer

Utstillernes er fornøyde med årets utdanningsmesser.

Utstillerne som deltok på årets utdanningsmesser er godt fornøyde og de fleste ønsker å delta igjen neste år. Her er en oppsummering av resultatene fra årets evaluering blant utsti...

Messene har innvirkning på utdannings- og karrierevalg!

9 av 10 mener at besøk på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested. Her finner du en oppsummering av resultatene fra årets publikumsundersøkelse! Over...

Rådgiverne mener at utdanningsmessen er viktig.

98% av rådgiverne mener at utdanningsmessen er et nyttig og viktig veiledningstiltak for elevene. Dette viser tilbakemeldingene fra 104 rådgivere som besøkte årets utdanningsmesser...

Se film fra utdanningsmessen!

Se vår film fra utdanningsmessen i Lillestrøm 2019. Filmen viser mangfoldet på messen, og du får høre elevenes egne erfaringer og synspunkter fra messebesøket. Delta som utstill...

Fortell om studietilbudet deres til over 300 000 mottakere

Ta Utdanning nyhetsbrev sendes til over 300 000 ungdom og studenter hver måned. Dere kan nå denne store målgruppen med en annonse eller artikkel i nyhetsbrevet - eller med deres ...

Elevene ønsker informasjon om det totale utdanningstilbudet!

En ny undersøkelse blant 40 000 elever i videregående skole viser at en svært liten del kun er interessert i informasjon om norske universitet. Elevene ble spurt om deres prefer...

Utdanningsmessa – en hyggelig arena å treffe ungdom på!

Coop Midt-Norge har deltatt på utdanningsmessa i Trondheim i to år på rad. "Vår intensjon med å delta er ønske om å treffe ungdom i ung alder, og peke på utviklings-mulighetene i v...

Flere elever velger studier etter messebesøk

Dybdeintervjuer med elever tyder på at flere velger studier istedenfor lediggang etter besøket på utdanningsmessen. Undersøkelsen ble ledet av professor Aksel Tjora ved Sosiologisk...

Hvordan sikres besøket?

Besøket på utdanningsmessene sikres gjennom flere kanaler. Tett samarbeid med rådgivere Som hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge har vi god relasjon med rådgivere i hel...

Økning i søkertall etter deltagelse på utdanningsmessene!

Norges Optikerforbund (i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge) er en av aktørene som klart har lyktes med sin messedeltakelse! Optometristudiet fikk 30 prosent økning i søkertall...