Hjem Bli utstiller på utdanningsmessene!

Bli utstiller på utdanningsmessene!

Delta på utdanningsmessene i 2018
– møt 90 000 studiesøkende ungdom i hele Norge!

Som utstiller på messene vil dere møte et stort antall studiesøkende ungdom og kan snakke direkte med målgruppen om deres utdanningstilbud og fremtidige yrkesmuligheter!

Utdanningsmessene virker!
Norfaktas spørreundersøkelse med over 8000 respondenter viser at 96% vil anbefale andre å delta på neste års messe og at mer enn 9 av 10 tror besøket på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested. Våre undersøkelser viser at 97% av rådgiverne som deltok med skoleklasser legger opp til at skolen skal besøke messen neste år.

De fleste utstillerne deltar hvert år. Dette tilsier at deltakelsen har ønsket effekt! Les mer

30% flere søkere som utstiller!
Da optikerbransjen deltok som utstiller for første gang fikk de en 30% økning i søkertallene. Studentene ble spurt om årsaken til utdanningsvalget, svarene fra elevene gir et mer uklart bilde. Dette forklarer Optikerbransjen selv med at elevene ofte ikke gjenkjenner hvilke tiltak som har ført til den aktuelle handlingen. Les mer

Forsvaret satser på utdanningsmessene
Forsvaret har deltatt på alle utdanningsmessene de siste årene. Messene er et av tiltakene de foretrekker for rekruttering. Les mer

En messe med mangfold! 
Våre besøkende ønsker å møte ulike utstillere! Dere kan fremme skolen, studiestedet, arbeidsplassen, bedriften, foreningen, opplæringskontoret, trafikkskolen og interessegruppen dere representerer.

Besøket sikres gjennom samarbeid med rådgiverne
Besøket sikres ved direkte kontakt med skoler og rådgivere over hele landet. TaUtdanning er hovedsamarbeidspartner med Rådgiverforum Norge. Skolene får transportstøtte til messene og elever i alderen 15-19 år er vår største besøksgruppe på de fleste utdanningsmessene.

Fortsatt usikker?
Ta gjerne kontakt for å drøfte om utdanningsmessene passer for dere!

Last ned vår informasjonsbrosjyre her

Ta kontakt:
info@tautdanning.no
Tlf: 7380 9750

På utdanningsmessene er kun areal og standvegger er inkludert i standleien.

Standutstyr som tepper, lys, bord og stoler kan bestilles gjennom vårt elektroniske bestillingssystem. Alle påmeldte utstillere får tilsendt brukernavn og passord i løpet av høsten.

Bestillingsskjema for standutstyr (pdf)

Utstillere på Jobb & Utdanning i Lillestrøm kan i tillegg bestille ekstrautstyr fra produktkatalogen til Norges Varemesse. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt:
Erlend Fillingsnes
utleie@messeselskapet.no
7380 9745

www.messeselskapet.no

Ønsker dere transport av brosjyrer eller standutstyr?

Timing Transport AS sørger for rask og effektiv transport og levering av utstyr på deres stand ved messestart. Spørsmål vedrørende transport rettes til Timing Transport AS ved Gunnar Steig.

Prisene for transport på de lengste strekningene vil bli nedjustert for messerunden i 2018. Dette gjelder særlig i Nord-Norge. Mer informasjon og nye priser vil bli tilgjengelig snart.

Kontakt:
Gunnar Steig
transport@messeselskapet.no
Tlf: 477 588 00

Vi forhandler frem gode avtaler ved ett eller flere hotell i hver messeby.

Hotellene har god beliggenhet for messehall og offentlig transport. Eventuell fellestransport til messen og sosiale arrangement på kveldstid har utgangspunkt i hotellene.

Oppdatert informasjon kommer i løpet av høsten 2017.

 Messe

Dag 1

Dag 2

Totalt

Fredrikstad (november 2016) 3750 3388 7138
Lillestrøm 8962 6131 15093
Halden 2460 1347 3807
Kristiansand 3487 3332 6819
Sandefjord 3396 3575 6971
Stavanger 4714 4298 9012
Bergen 5923 4421 10344
Ålesund 1949 2002 3951
Trondheim 5413 4195 9608
Bodø 1512 1873 3385
Tromsø 2154 1918 4072
Oslo 9036 6268 15304

Messene har et mangfold av ulike besøkende og utstillere.

Besøkende
Hovedvekten av besøkende er elever fra den videregående skole og ungdomsskolen. Elevene blir invitert i samarbeid med skolens rådgivere og tilbys transport til messehallen.

Rådgiverforum
Tautdanning.no er hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge (Rf-N). Dette styrker relasjonen til skolene og gjør utdanningsmessene til en viktig strategi i rådgivningen av elevene.

Utstillere
Utstillerne er norske og utenlandske universitet og høyskoler, folkehøyskoler, private og offentlige institustjoner, organisasjoner, fagutdanninger, opplæringskontor, videregående skoler og bedrifter.

Utdanningsmessene i 2017 var godt besøkt i alle byer, med et samlet besøkstall på over 95 000. God dialog med rådgivere rundt om i landet sikrer utdanningsmessene sin posisjon som et viktig veiledningstiltak.

Se besøkstall her

Mer enn 300 utstillere deltok på en eller flere av messene. Det var meget god representasjon fra utlandet med hele 120 internasjonale utstillere fra 20 ulike land!

Her kan du laste ned utstillerlister og hallkart for messene i 2017:

Utstillerlister 2017 Hallkart 2017
Fredrikstad (2016) Fredrikstad (2016)
Lillestrøm Lillestrøm
Halden Halden
Kristiansand Kristiansand
Sandefjord Sandefjord
Stavanger Stavanger
Bergen Bergen
Ålesund Ålesund
Trondheim Trondheim
Bodø Bodø
Tromsø Tromsø
Oslo Oslo

Vi har foretatt evalueringer og undersøkelser blant besøkende, rådgiverne og utstillerne som deltok på utdanningsmessene i 2017. Her er resultatene:

Oppsummering av undersøkelsen blant over 8000 av de besøkende:

  • 96 % av respondentene oppgir at de vil anbefale andre å delta på neste års messe.
  • Mer enn 9 av 10 mener at de fikk dekket sitt informasjonsbehov på messen.
  • Ner enn 9 av 10 besøkende tror besøket på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested.

Populært veiledningstiltak
De besøkende på messen ble bedt å velge mellom fire ulike veiledningstiltak med hensyn til hva de ønsket seg dersom de kun fikk velge ett. Resultatene viser at klart flest vil velge Besøk på utdanningsmesse. Deretter følger Besøk på universitet / høgskole og Personlig samtale med rådgiver og Besøk av utdanningsinstitusjoner på skolen fikk lavest tilslutning.
Les hele Norfaktas rapport her

Positive tilbakemeldinger fra rådgiverne
107 rådgivere har evaluert årets utdanningsmesser. Blant dem som kan ta stilling til spørsmålet om de vil legge opp til at deres elever skal benytte seg av utdanningsmessene til neste år sier 97 % ja til dette. 96 % svarer at messebesøket er viktig i arbeidet med veiledningen av elevene (78 % meget viktig og 18 % litt viktig). 88 % svarer at seminartilbudet på messene er viktig (42 % meget viktig og 46 % litt viktig).

Utstillernes evaluering
Utstillerne som deltok på utdanningsmessene 2017 var fornøyde og mange av dem ønsker å delta igjen neste år:

  • 84 % av de som kunne ta stilling til det ønsker å delta på messene i 2018.
  • 71 % var meget godt eller godt fornøyd med antall besøkende.
  • 86 % vurderte servicen fra arrangøren som bra eller meget bra.
  • 82 % var fornøyde med åpningstidene.
  • 77 % vurderte sin standplassering som bra eller meget bra.

Tallene er basert på evalueringsskjema fra 531 utstillere på 11 messer i januar og februar 2017.
81 % av utstillerne leverte evalueringsskjema.

Les også:

Vil du snakke direkte med rådgivere fra hele landet?

Delta som utstiller på Rådgiverforum sitt Landskurs! Rådgiverforum - Norge er interesseorganisasjonen for rådgivere og veiledere i skolen, oppfølgingstjenesten, NAV, voksenopplæring og karrieresentre i Norge. Hvert år arrangeres den faglige samlingen...

Professor: Utdanningsmessene kan gi mer reflekterte utdanningsvalg!

Besøkende, lærere, tidligere besøkende og utstillere har gitt oss sine perspektiver rundt hvordan utdanningsmessene fungerer for dem. For å få enda større innsikt i hvorfor utdanningsmessene fungerer har vi...

Britiske utstillere ble beste stand i Oslo!

Southamtpon Solent University og Bournemouth University som delte stand på utdanningsmessen i Oslo spektrum ble kåret til beste stand av de andre utstillerne. Zoe Green fra Southampton Solent og Andy...

Et av de beste valgene jeg har tatt – Besøkte utdanningsmessen i...

Ta Utdanning får ofte hyggelige tilbakemeldinger fra utstillere, rådgivere og besøkende under utdanningsmessene. Vi setter stor pris på disse! Ekstra stas var det når Elise Waardal Nilsen tok kontakt med...

På utdanningsmesse for å finne en plan for fremtiden

Utdanningsmessen i Oslo spektrum er godt i gang og mange engasjerte ungdommer har besøkt messen. Her får tusenvis av besøkende nyttig informasjon om studie- og karrierevalg fra norske og...

Beste stand i Tromsø: Universitetssykehuset i Nord-Norge

Utdanningsmessen i Tromsø er over, og vinner av den gjeve tittelen «Beste stand» ble denne gangen Universitetssykehuset i Tromsø. Det var en fornøyd gjeng som tok imot diplomet, og vi...