Besøkstall

Besøkstall

Oversikt over besøkstallene for utdanningsmessene i 2018:

Messe

Dag 1

Dag 2

Totalt

Fredrikstad (november 2018) 4340 3535 7875
Lillestrøm 9107 6316 15423
Halden 2544 1131 3675
Kristiansand 3269 3184 6453
Sandefjord 3630 3472 7102
Stavanger 4428 4413 8841
Bergen 5805 4698 10503
Ålesund 2091 1726 3817
Trondheim 5152 4247 9399
Tromsø 2103 2049 4152
Oslo 9215 6602 15817

Besøkstallene for neste års utdanningsmesser vil bli lagt ut her i løpet av messeperioden 2019.