Halden 7. – 8. januar 2020

Delta på utdanningsmessen Utdanning & Karriere i Halden og møt utdannings- og arbeidssøkende fra hele Østfold! Messen arrangeres ved Høgskolen i Østfold.

Besøkende
Hovedvekten av besøkende på denne messen er fra den videregående skole. Elevene blir spesielt invitert i samarbeid med skolenes rådgivere. Messen besøkes også av studenter, rådgivere, lærere, arbeidssøkende og andre som er opptatt av utdanning og yrke.

9 av 10 mener at besøk på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested. Les mer om undersøkelsen blant publikum her.

Utstillere
Utstillere på messen er norske og utenlandske universitet og høgskoler, folkehøgskoler, private og offentlige institusjoner, organisasjoner, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler og bedrifter.

Rådgiverforum Norge 
Som hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge (RFN) styrker vi kontinuerlig vår relasjon til skolene og bruken av utdanningsmesser som en viktig strategi i rådgivning av elever.

 


 
Praktisk informasjon

Messehall
Høgskolen i Østfold
B.R.A. veien 4
Remmen, Halden

Riggedag
Mandag 6. januar: 1200 – 1500

Åpningstider
Tirsdag 7. januar: 0900 – 1400
Onsdag 8. januar: 0900 – 1200

Program for messen: (dette publiseres ca 2-3 uker før messestart)
Utstillerliste (pdf)
Hallkart (pdf)
Foredragsprogram (pdf)

Vi tar forbehold om endringer. Praktisk informasjon blir også sendt på e-post til påmeldte utstillere i forkant av messen.

 

Standutstyr

Kun areal og standvegger er inkludert i standleien på utdanningsmessene. Standutstyr som strøm, belysning, møbler og tepper kan bestilles i tillegg.

Vi tilbyr et bredt utvalg av standutstyr og tekniske tjenester. Dette bestilles gjennom et elektronisk bestillingssystem som alle påmeldte utstillere får tilgang til i løpet av høsten.

For mer informasjon, ta kontakt:
Ida Indahl
ida@messeselskapet.no
Tlf: 73 80 97 47

 

Transport

Ved deltakelse på en eller flere utdanningsmesser vil behovet for transport av blant annet standutstyr og brosjyrer melde seg.

Transportleverandøren Timing Transport AS sørger for rask og effektiv transport og levering av utstyr på din stand ved messestart. Spørsmål vedrørende transport rettes til Timing Transport AS ved Gunnar Steig.

For mer informasjon, ta kontakt:
Gunnar Steig
transport@messeselskapet.no
Tlf: 477 588 00

 

Hotell

Vi forhandler gode avtaler med ett eller flere hotell i hver messeby. Vi velger hotell med god beliggenhet i forhold til messehallen og offentlig transport.

Informasjon om hotellene og bookingkoder for utdanningsmessene i 2020 legges ut her så snart det er klart.

 

Ønsker du å være utstiller på messen?

Registrer deg her eller ta kontakt på info@tautdanning.no / 73 80 97 65.

Praktisk info:

Info om messene i: