Utstillerne er fornøyde med årets utdanningsmesser.

Ordsky fra spørsmålet "Hva er dere mest fornøyde med"?

Utstillerne som deltok på årets utdanningsmesser er godt fornøyde og de fleste ønsker å delta igjen neste år. Her er en oppsummering av resultatene fra årets evaluering blant utstillerne:

  • 76 % var meget godt eller godt fornøyd med antall besøkende.
  • 90 % vurderte servicen fra arrangøren som bra eller meget bra.
  • 78 % var fornøyde med åpningstidene.
  • 78 % vurderte sin standplassering som bra eller meget bra.
  • 94 % av de som kunne ta stilling til det, ønsker å delta på neste års messe.

Tallene er basert på evalueringsskjema fra 531 utstillere på 11 messer.

Se også publikums evaluering av messen (link)

Se også rådgivernes evaluering av messene (link)