HjemSkal du jobbe i somm...

Skal du jobbe i sommer? Dette bør du vite om dine rettigheter og plikter

Tekst og bilde: Arbeidstilsynet

Som ung arbeidstager er det viktig at du er klar over dine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. 

Dette har du krav på:

  1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, lønn og oppsigelsestid.

2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.

  1. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.
  1. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Det handler både om hvordan jobben skal gjøres, og det er viktig for helsa og sikkerheten din.
  1. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.

Dine plikter
I tillegg til at du bør vite hvilke rettigheter du har i arbeidslivet, er det viktig at du også kjenner til hvilke plikter du har. En arbeidstaker skal bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det er viktig at alle tar ansvar for sin egen arbeidssituasjon og sier fra til sjefen hvis noe er galt.

Restaurant- og hotellbransjen
For de som jobber i restaurant- eller hotellbransjen er det viktig å være oppmerksom på at det ved nyttår 2018 ble innført minstelønn i disse bransjene. For arbeidstakere over 20 år er minstelønna 167,90 kroner. Yngre arbeidstakere har egne satser. Mer informasjon om dette på www.arbeidstilsynet.no/minstelønn

Les mer på www.arbeidstilsynet.no/ung

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: