– Å treffe rollemodeller kan være avgjørende for karrierevalget

Leder av Rådgiverforum Norge, Liv Hofgaard, forteller om rådgivernes rolle i karriereveiledningen og erfaringen med utdanningsmessen.

foto: Liv Hofgaard

Rådgiverforum Norge er et frittstående forum som jobber for å videreutvikle og styrke karrièreveiledningen og den sosialpedagogiske veiledningen i Norge. De har ca 17 000 medlemmer som jobber i ungdomsskoler, videregående skoler, NAV, oppfølgingstjenester, karrièresentre og andre aktører innen veiledningsfeltet. I tillegg til å gi faglig informasjon til deres medlemmer, er Rådgiverforum også medlemmenes talerør inn mot myndighetene.

Les også: Flere elever velger studier etter messebesøk

Karrièreveiledning på elevenes vilkår
Å velge en karrierevei er en stor og viktig prosess for ungdom. Alle utgangspunkt og interesser er forskjellige, og Liv mener det er viktig at elevene får god kompetanse i å orientere seg når de skal ta et valg om sin egen fremtid.

– Elevene må oppleve helhetlig og relevant karrierelæring. Det handler om å utvikle karrierekompetanse som gjør dem i stand til å utvikle seg selv, utforske utdanningsmuligheter og arbeidslivet slik at de kan ta gode valg for egen fremtid.

Liv mener også at det er viktig å få grundig informasjon om utdanning og arbeid. Derfor spiller både faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen og deltakelse på utdanningsmessen en sentral rolle i elevenes skoleløp.

– Å treffe rollemodeller kan være avgjørende for karrierevalget, og å treffe rollemodeller som har valgt utradisjonelt kan være ekstra spennende. Derfor er utdanningsmessene svært viktige å få besøke. Det gjelder også for elever i videregående skole.

Les også: Rådgivere verdsetter utdanningsmessen 

Det gode møtet
– Vi rådgivere har et stort ansvar for å veilede elevene når det gjelder karrierevalg. Vi må stille reflekterende og åpne spørsmål, og i samtalen må det legges vekt på både kortsiktige og langsiktige mål basert på elevenes interesser og muligheter.

Ved å ha samlet, analysert og brukt informasjon om utdanning og yrker på ulike måter i karriereplanleggingen, skal elevene gjennom det gode møtet med rådgiver være i stand til å resonnere og reflektere seg frem til hva som passer best for han/hun.

Rådgiverforum Norge anbefaler besøk på en utdanningsmesse
– Utdanning og Karriere er en messe som jeg vil anbefaler alle skoler å besøke. Her får elevene møte aktører fra ulike sektorer i arbeidslivet, universiteter og høgskoler i Norge, men også utdanningsinstitusjoner i utlandet. Utstillerne på messa er ofte på tilbudssiden, og det å få prate med dem «face to face» tror jeg er viktig når det gjelder det å finne en karrierevei. I hvert fall har flere av elevene jeg har hatt med meg på messa funnet karriereveien videre der, avslutter hun.