Hjem- Å treffe rollemode...

– Å treffe rollemodeller kan være avgjørende for karrierevalget

Leder av Rådgiverforum Norge, Liv Hofgaard, forteller om rådgivernes rolle i karriereveiledningen og erfaringen med utdanningsmessen.

foto: Liv Hofgaard

Rådgiverforum Norge er et frittstående forum som jobber for å videreutvikle og styrke karrièreveiledningen og den sosialpedagogiske veiledningen i Norge. De har ca 17 000 medlemmer som jobber i ungdomsskoler, videregående skoler, NAV, oppfølgingstjenester, karrièresentre og andre aktører innen veiledningsfeltet. I tillegg til å gi faglig informasjon til deres medlemmer, er Rådgiverforum også medlemmenes talerør inn mot myndighetene.

Les også: Flere elever velger studier etter messebesøk

Karrièreveiledning på elevenes vilkår
Å velge en karrierevei er en stor og viktig prosess for ungdom. Alle utgangspunkt og interesser er forskjellige, og Liv mener det er viktig at elevene får god kompetanse i å orientere seg når de skal ta et valg om sin egen fremtid.

– Elevene må oppleve helhetlig og relevant karrierelæring. Det handler om å utvikle karrierekompetanse som gjør dem i stand til å utvikle seg selv, utforske utdanningsmuligheter og arbeidslivet slik at de kan ta gode valg for egen fremtid.

Liv mener også at det er viktig å få grundig informasjon om utdanning og arbeid. Derfor spiller både faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen og deltakelse på utdanningsmessen en sentral rolle i elevenes skoleløp.

– Å treffe rollemodeller kan være avgjørende for karrierevalget, og å treffe rollemodeller som har valgt utradisjonelt kan være ekstra spennende. Derfor er utdanningsmessene svært viktige å få besøke. Det gjelder også for elever i videregående skole.

Les også: Rådgivere verdsetter utdanningsmessen 

Det gode møtet
– Vi rådgivere har et stort ansvar for å veilede elevene når det gjelder karrierevalg. Vi må stille reflekterende og åpne spørsmål, og i samtalen må det legges vekt på både kortsiktige og langsiktige mål basert på elevenes interesser og muligheter.

Ved å ha samlet, analysert og brukt informasjon om utdanning og yrker på ulike måter i karriereplanleggingen, skal elevene gjennom det gode møtet med rådgiver være i stand til å resonnere og reflektere seg frem til hva som passer best for han/hun.

Rådgiverforum Norge anbefaler besøk på en utdanningsmesse
– Utdanning og Karriere er en messe som jeg vil anbefaler alle skoler å besøke. Her får elevene møte aktører fra ulike sektorer i arbeidslivet, universiteter og høgskoler i Norge, men også utdanningsinstitusjoner i utlandet. Utstillerne på messa er ofte på tilbudssiden, og det å få prate med dem «face to face» tror jeg er viktig når det gjelder det å finne en karrierevei. I hvert fall har flere av elevene jeg har hatt med meg på messa funnet karriereveien videre der, avslutter hun.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: