HjemAkademiet er Norges ...

Akademiet er Norges største private videregående skole

Tekst og bilder: Akademiet

Hvert år går over 8500 elever på Akademiet. De tror ikke det er tilfeldig at de har kommet i denne posisjonen etter kun 12 år i markedet.

Norges beste skole?
– Skolen ble startet med en visjon om å skape en ny skole der alle elever blir sett og inkludert i et trygt læringsmiljø. Målet var at alle skulle fullføre videregående skole med best mulig resultater. Vår målsetning var, ubeskjedent nok, å bli Norges beste og mest fremtidsrettede skole, forteller Kjetil Eide, daglig leder for Akademiet Norge.

Resultatene fra både elevundersøkelsene og Udir sin undersøkelse viser at skolen, langt på vei, har lykkes med å nå sine mål. Akademiet Videregående Skole scorer svært høyt på Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Flere av skolene ligger helt i toppsjiktet, blant annet har Akademiet Videregående Skole Drammen, de siste 6 årene blitt vurdert til Norges beste skole gjennom elevundersøkelsen, Akademiet Videregående Skole Kristiansand og Akademiet Videregående Skole Sandnes har også svært gode resultater. Dette har skolene fått til gjennom fokus på trivsel og læringsmiljø.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, en undersøkelse av skolebidraget til alle Norske skoler. Undersøkelsen viser at en gjennomsnittselev har 60% sannsynlighet til å fullføre og bestå videregående skole på 3 år. Den samme gjennomsnittseleven har ved Akademiet Molde tilnærmet 100 % sannsynlighet for å fullføre og bestå, ved Akademiet Drammen hele 90 % og ved Akademiet Sandnes 84 %.

– Dette innebærer at en gjennomsnittselev som begynner ved Akademiet, har langt bedre mulighet til å fullføre videregående skole, enn ved nesten alle andre videregående skoler i Norge! Vi skal være Norges beste og mest fremtidsrettede skole både når det gjelder pedagogikk og teknologi, sier Eide.

For deg som vil litt mer!
Akademiet har skoler for deg som vil litt mer over store deler av landet. Skolen satser i økende grad på studietid, hvor elevene kan arbeide med det faget de ønsker i samarbeid med medelever og lærere i skoletiden. Studietiden skaper en mer elevaktiv skole der elevene ikke blir passive tilhørere, men selv aktivt konstruerer sin egen kompetanse, i aktiv samhandling med medelever og lærere.

Akademiet tilbyr bredt utvalg av linjer, fra Studiespesialisering med ulike fokusområder som språk, politikk, realfag, rettslære, teknologi, økonomi, samfunnsfag og internasjonalt fokus, til Studieforberedende Medier og kommunikasjon, Studiespesialisering med Toppidrett og Påbygging til generell studiekompetanse.

Akademiet har videregående skoler i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, Ålesund, Molde og Bergen. Akademiet Privatistskole for deg som skal ta opp fag eller ønsker generell studiekompetanse, finner du i alle byer med videregående skoler og også i Trondheim. Akademiet Nettstudier tilbys over hele landet.

Les mer om Akademiet og studietilbudet på akademiet.no
Tlf.: 922 36 600
E-post: post@akademiet.no
Søk nå

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: