HjemAlle bedrifter treng...

Alle bedrifter trenger logistikkompetanse

Tekst og bilder: Høgskolen i Molde

Logistikk handler om god flyt, om økt konkurransekraft men også om bærekraftige løsninger. Høgskolen i Molde er landets eneste vitenskapelige høgskole innen logistikk, med studier både i Molde og Kristiansund.

Olje og gassutvinningen har gitt arbeidsplasser og rikdom til Norge i flere tiår. Den vil fortsatt være en viktig næring, men det er ikke bare den vi skal høste av i tiårene som kommer. Marine næringer omsatte i 2018 for ca 100 milliarder og blir bare større og større for hvert år som går. Skal vi nå FNs klimamål må vi sikre at veksten skjer på en bærekraftig måte.

Største studietilbudet innen logistikk i Norge
Felles for alle virksomheter er at de stiller store krav til gode logistikkløsninger. Ved Høgskolen i Molde utdannes det hvert år bachelor- og masterstudenter i logistikk som har kompetanse tilpasset disse kravene.

Bachelorstudiet i logistikk og Supply Chain Management
Logistikk og Supply Chain Management handler om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrømmer i en bedrift eller mellom flere bedrifter. Det handler om best mulig flyt og å oppnå høyest mulig effektivitet til lavest mulig pris.

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innen logistikk og Supply Chain Management, i tillegg til generell innsikt innen økonomi og administrasjon. Studiet er det mest generelle av de fire bachelorstudiene i logistikk.

HiMolde ligger vakkert til vest for Molde sentrum.

Bachelorstudiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi
Klimaendringene er vår tids største utfordringer og FNs bærekraftsmål er viktige å nå om vi skal begrense effektene av klimaendringene. Våre logistikkprogrammer fokuserer på effektiv ressursbruk og studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi skal bidra til at virksomheter drives i samsvar med økologiske prinsipper.

Ferdig utdannede kandidater arbeider med generell administrasjon med vekt på logistikk i alle typer bransjer som driver med fysisk produksjon og distribusjon.

Bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi har fokus på utfordringer som er knyttet til fiskeri, havbruk, fiskeindustri, forproduksjon, utstyr- og tjenesteproduksjon. Næringen er stor og stiller krav til gode logistikkløsninger i hele verdikjeden, fra innkjøp av innsatsfaktorer til sjømaten kan kjøpes over disk. Dette studiet fokuserer på hva som skal til for å skape god flyt og lønnsomhet i næringen.

Bachelorstudiet i petroleumslogistikk og økonomi fokuserer på å få til bedre lønnsomhet og flyt i de tjenestene som plattformene og installasjonene på sokkelen er avhengig av. De som tar denne utdanningen vil kunne jobbe med forhandlinger og innkjøp av varer og tjenester, utvikle leverandørkjeder, planlegging av transport til og fra Nordsjøen og andre typiske logistikkoppgaver.

Kontakt oss:
Tlf: 71 21 40 00
Mail: post@himolde.no
www.himolde.no

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: