Rebekka og Ingvild 17 år fra Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)

ingvild-og-rebekka-17-ar-fra-kkg-vgs2