Besøk utdanningsmessen i Tromsø!

Besøk utdanningsmessen i Tromsø

Utdanningsmessen arrangeres i Tromsøhallen 10. februar 2023. Benytt denne muligheten til å orientere deg om utdanning og yrkesvalg.

På messen får du snakke direkte med studenter fra alle norske universitet. I tillegg får du møte representanter fra:

Utdanning & Karriere er det eneste tiltaket innenfor utdannings- og karriereveiledning som tilbyr et så bredt utvalg av muligheter for studiesøkende. 
 
Det er gratis for alle å besøke messen. Sjekk med skolerådgiver om din klasse er påmeldt!

Åpningstid:

Fredag 10. februar: 09.00 – 15.00

Messehall:

Tromsøhallen
Templarheimen
9010 Tromsø
 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe!
+47 47 75 88 00  

Velg arrangement: