HjemBest på elevundersøk...

Best på elevundersøkelsen i Oslo

Tekst og bilder: Heltberg Private Gymnas

Heltberg Private Gymnas Bislett er skolen i Oslo med høyest score på elevundersøkelsen. 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Elevundersøkelsen blir gjennomført i høstsemesteret og svarene brukes av skolen for å gjøre skolen bedre. Undersøkelsen kartlegger blant annet elevenes opplevelse av hvordan de trives på skolen, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever lærernes støtte og faglige veiledning. Undersøkelsen ble sist gjennomført i høstsemesteret 2019.

Heltberg Bislett best i Oslo
For høsten 2019 er Heltberg Private Gymnas Bislett den skolen i Oslo med høyest score på elevundersøkelsen. Det vil si at Heltberg Bislett er skolen med høyest trivsel av samtlige skoler i utdannings-direktoratets elevundersøkelse i hele Oslo.

Assisterende rektor ved Heltberg Bislett Mathias Vad, forteller at skolen er svært fornøyde med resultatene. – Det er kjempegøy og ikke minst veldig motiverende at Heltberg Bislett scorer så bra på elevundersøkelsen! For oss er elevens trivsel helt sentral og vi mener at trivsel er en sterk bidragsyter når det kommer til læring. Forskning viser at elever lærer mer dersom de trives på skolen og har et godt forhold til lærerne. Det er viktig for oss som skole siden vi vet at dette har stor betydning for elevenes skolehverdag.

På spørsmål om hvorfor akkurat Heltberg Bislett scorer så høyt på trivsel svarer Mathias at skolen arbeider målrettet, hver eneste dag, for at elevene skal oppleve å bli sett og hørt i skolehverdagen.

– Vi arbeider for at elevene skal trives hos oss! Vi har blant annet et eget program de to første ukene på skolen og legger i den tiden ekstra godt til rette for at hver elev skal bli kjent med medelever og lærere. Hos oss er det kort vei til lærerkontorene og rådgiver. Elevene vil alltid treffe en eller flere av skolens medarbeidere i skolens fellesområder.

Mathias forteller også at når elever begynner på Heltberg Bislett, vil skolen hjelpe hver enkelt med å finne sine mål og hvordan skolen best mulig kan hjelpe elevene å nå disse målene.

Finn ut mer om Heltberg Bislett
Hvis du vil finne ut mer om Heltberg Bislett ønsker skolen velkommen til hospitering. På hospitering får du omvisning på skolen, møte elever og lærere, svar på spørsmål om skolen og utdanningsprogram. Hospitering er en god mulighet til å finne ut om skolen passer for deg og om du ønsker å søke skoleplass.

Tlf.: 930 77 990
E-post: bislett@heltberg.no
Søk skoleplass

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: