HjemDelta på digitale ut...

Delta på digitale utdanningsmesser i 2021

Det er fortsatt usikkert om store arrangement kan gjennomføres i januar og februar, og hvilke regler som gjelder for smittevern, store samlinger og reising i 2021. Det ser ikke ut som at vi vil få et klart svar på dette før senere i høst. Derfor lanserer vi nå en digital versjon av Utdanningsmessene som vil være et godt alternativ dersom de ordinære messene ikke kan gjennomføres.

Den digitale utdanningsmessen vil være tilgjengelig for alle skoler i hele Norge, og elevene trenger kun en PC eller et nettbrett for å delta. Målet er også her å gi inspirasjon, informasjon og bidra til et best mulig grunnlag for valg av utdanning- og karriere. Innholdet i den digitale messen vil i stor grad samsvare med den ordinære, ved at elevene får oversikt over mulighetene som finnes, tilgang til et bredt utvalg av foredrag, samt mulighet til å samtale med studieveiledere og studentambassadører digitalt via video og chat. I tillegg vil informasjonen være tilgjengelig frem til søknadsfristen.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan det digitale messebesøket gjennomføres i løpet av kort tid.

NB! Skoler som allerede er påmeldt til ordinær messe, og er tildelt besøkstid, trenger ikke sende ny påmelding. Dere vil automatisk få tilbud om tilgang også til digital messe i det samme tidsrommet. Vi vil ta kontakt med dere for å avtale dette nærmere.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt

Tone Skredderbakken
Tone@tautdanning.no
tlf: 73 80 97 43

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: