HjemDigitale undervisnin...

Digitale undervisningsformer – hvordan fungerer det?

Tekst og bilder: Akademiet

«Noe av det vi kan ta med oss videre fra denne perioden, er kunnskapen om at våre elever og lærere er svært omstillingsdyktige! Det har vært en fantastisk innsats fra både elever og lærere fra det øyeblikket den kjente skolehverdagen på våre skoler endret seg i løpet av få timer.» Kjetil Eide, Styreleder og Skoleutvikler i Akademiet.

Skolehverdagen med digital undervisning
På under et døgn ble undervisningen for elever ved Akademiet Videregående Skole og Akademiet Privatistskole flyttet til digitale plattformer 12. mars. Alle var i en ny situasjon – elever, lærere og også foresatte. Noen hadde god kjennskap til digitale undervisningsformer fra tidligere, andre ikke. For alle var det en stor overgang. En stor overgang å være mye hjemme, en stor overgang å ikke fysisk kunne være sammen med medelever, gode venner og lærere.

Kjetil Eide i Akademiet forteller at tilbakemeldingene fra elevene er positive, men at mange savner skolen sin. – Vår erfaring til nå, er at digital undervisning rent faglig fungerer svært godt. Mange trives med undervisningsformen og forteller at de får gjort mer, i større grad jobber effektivt og at den nye skolehverdagen er mer fleksibel. Oppmøte i undervisningen er svært bra!

Mange synes også det er utfordrende og savner spesielt det sosiale som er en stor og viktig del av skolehverdagen. Vi arbeider kontinuerlig med å finne gode alternativer til sosiale arenaer for elevene nå som vi ikke kan møtes fysisk. Vi har stor forståelse for at det er utfordrende for mange – vi savner også elevene!

Sosiale arenaer i en digital skolehverdag
Hvordan kan man arbeide for å kompensere best mulig for det sosiale savnet mange elever nå føler på? Akademiet og Heltbergs skoler har blant annet etablert online spilleklubber, felles lunsj over skjermen for de som ønsker, chatrom og grupper. Dette har ifølge Eide vært svært populært blant elevene. – Det er sentralt å opprettholde den sterke relasjonen mellom elev og lærer, og legge til rette for og bidra til at også gode relasjoner mellom elevene opprettholdes og utvikles. Vi jobber videre med dette fremover og får god hjelp av våre elever gjennom tilbakemeldinger, råd og ideer.

Verdifull kunnskap og erfaring
På Akademiet er det stor tro på at verdifull kunnskap og erfaring tas med videre når skolen vender tilbake til en normal skolehverdag.

– Vi opplever flere positive aspekter ved den digitale skolehverdagen og har stor tro på at disse vil bli med videre når skolene vender tilbake til normalen. Elever og lærere som viser en utrolig tilpasningsdyktighet, åpner muligheter for å teste ut ulike alternative undervisningsformer også i fremtiden. Vi har blitt kanskje mer fleksible, i større grad åpne og kanskje til og med mer fremtidsrettet.

Skoler over hele landet
Akademiet er Norges største private videregående skole med over 8500 elever over hele landet. Heltberg Private Gymnas, Heltberg Grunnskole og Heltberg Utveksling er også en del av Akademiet. Akademiet Privatistskole og Nettstudier tilbyr privatistkurs for de som skal ta opp fag eller ønsker generell studiekompetanse. Akademiets nettskole er Norges største offentlig godkjente nettskole.

Les mer om Akademiet og studietilbudet på akademiet.no
Tlf.: 922 36 600  
E-post: post@akademiet.no  

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: