Ditt nye liv som student!

Av Trygve Norum-Lunås

Studentlivet byr på nye utfordringer, men åpner også for store muligheter. Her er rådene til deg som skal ta fatt på studenttilværelsen.

De nye utfordringene
Som blivende student kan det virke skummelt å ta steget inn i den nye og ukjente verdenen som høyere utdanning representerer. Mange flytter hjemmefra for første gang – og gjerne langt hjemmefra, noe som, tross alt, ikke er en ubetydelig forandring. Man må selv stå for både innkjøp og tilberedning av mat, man må forholde seg til og betale nye utgiftsposter og regninger, og man må helt på egen hånd sørge for å huske og overholde avtaler og plikter.

Selv om noen allerede er vant med slikt ansvar og selvstendighet, vil alle nye studenter før eller siden kjenne på en annen type faglig ansvar enn det man er vant med fra videregående skole. Lærere vil ikke nødvendigvis følge deg opp og piske deg videre i pensum på samme måte som tidligere. Det er opp til deg selv å lære det du vil lære.

De nye mulighetene
Samtidig som studieverdenen kan by på utfordringer kan du som student utforske nye vidder av frihet og muligheter. Faglig sett får du større muligheter til å fordype deg i og følge opp temaer du selv synes er interessante. Nye sosiale miljøer kan åpne muligheter til å uttrykke deg på nye måter og bli kjent med mennesker som du tidligere bare håpte at fantes.

Og i tillegg til at studiene og linjeforeningene samler studenter med en felles interesse for det faglige, har de fleste studiesteder et godt miljø for utenomfaglige aktiviteter og frivillighetskultur, som legger til rette for at man kan engasjere seg og møte likesinnede. Første sjanse til å knytte bånd kommer allerede i fadderuken, som er en gyllen mulighet til å komme i kontakt med studenter i samme situasjon som deg selv.

istock Digital Image by Sean LockeDigital Planet Designwww.digitalplanetdesign.comMed frihet følger ansvar

Som student har du også friheten til å sove til klokken 11, selv om forelesningen startet klokken 10 – noe som vitner om ansvaret som følger med den nyvunne friheten. Ingenting kommer av seg selv, og studietiden fungerer for mange som en slags introduksjon til de ansvarsområdene som voksenlivets selvstendighet forlanger. Både faglig, sosialt og økonomisk sett kan studietilværelsen være krevende, men frihets- og mestringsfølelsen som følger av å møte og overkomme utfordringene veier som oftest opp for alle vanskelighetene som dukker opp underveis.

Dersom du er blant dem som nå trer over dørstokken til en høyere utdanningsinstitusjon er du i en privilegert posisjon, og i øynene til mange av dem som for lengst har fullført sine studier står du som ny student foran den beste perioden i livet. Nyt den, og grip mulighetene som byr seg!