3. hva skal du bli. ta vare på andre

2. hva skal du studere
Du bør bli ingeniør