HjemEgen realfagsskole i...

Egen realfagsskole i Drammen

Tekst og bilder: Drammen Realfagsskole Heltberg

Heltberg barne- og ungdomsskole i Drammen satser ytterligere på realfag. Skolen endrer nå også navn til Drammen Realfagsskole Heltberg.

Heltberg barne- og ungdomsskole i Drammen åpnet høsten 2016 og er et privat grunnskoletilbud fra 1. til 10. trinn. I høst flyttet skolen fra sine lokaler i Tordenskioldsgate på Strømsø, til nye lokaler på Landfalløya hvor også Heltberg Private Gymnas Drammen og Akademiet Videregående Skole Ypsilon holder til. Denne høsten endret skolen også navn, og heter nå Drammen Realfagsskole Heltberg.

Økende satsning på realfag

Rektor ved skolen Helene Dahlman, forteller at skolen de siste årene i stadig økende grad har satset på realfag. 

– Vi jobber for å gi våre elever et best mulig utgangspunkt, både med tanke på videregående skole, høyere utdanning og senere yrkesliv. På Drammen Realfagsskole Heltberg er realfagene integrert i alle skolens fag, med mål om å forberede elevene best mulig til videre skolegang og yrkesliv hvor realfagene står sentralt.

Hvorfor velge realfagsskole?

På Drammen Realfagsskole Heltberg får elevene mulighet til å arbeide på et høyt faglig nivå der de møter likesinnede elever med realfaglige aspirasjoner.

– At vi er en realfagskole betyr også at elevene har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når de er klar for det. Vi har egne elevgrupper med interesse for fordypning og mestring innen matematikk, programmering og teknologi. Gjennom faglig fordypning, selvstendighet og god sosial utvikling vil elevene sitte igjen med en rekke ferdigheter. Disse ferdighetene kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker!

Samarbeid med næringslivet og akademia

Drammen Realfagsskole Heltberg har 90 elever fra 1. til 10. trinn. Søknadsfrist med oppstart høsten 2021 er 1. desember i år.

Skolen har et nært samarbeid med næringslivet, videregående skoler, universiteter og høyskoler. Gjesteforelesere bidrar til relevant og høyt faglig nivå. Drammen Realfagsskole Heltberg er medlem av Abelia, NHOs organisasjon for kunnskapsbedrifter og deltar aktivt i et nettverk av mange spennende og fremtidsrettede teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Vil du vite mer om Drammen Realfagsskole Heltberg?
Kontakt skolen på telefon 31 01 19 55 eller e-post til drh@heltberg.no.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: