HjemElevene mener skolen...

Elevene mener skolen bør sette av tid til å besøke utdanningsmessen i skoletiden

Mellom 6000 og 9000 besøkende svarer på publikumsundersøkelsen på utdanningsmessene hvert år, og konklusjonen deres er klar: Elevene ønsker at skolen setter av tid i skoletiden, og mener messebesøket påvirker deres valg av utdanning eller studiested.

  • 95 % av elevene som svarte på årets undersøkelse mener at skolen bør sette av tid til å besøke messen i skoletiden.
  • 9 av 10 mener at de fikk dekket sitt informasjonsbehov på fysiske messer, og 8 av 10 oppgir det samme for digitale messer.
  • 9 av 10 mener at besøk på en fysisk utdanningsmesse kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested, og 7 av 10 oppgir det samme for digitale messer.
  • 96 % vil anbefale andre å delta på neste års messe, og 85 % oppgir det samme for digitale messer.

Svarene fra publikum tyder på at den fleksible hybridløsningen vi planlegger for Utdanning & Karriere 2022, vil være et ønsket karriereveiledningstiltak for elevene.

Les mer om utdanningsmessene

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt:
e-post tone@tautdanning.no eller telefon 90 36 57 95 

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: