Er du en storyteller og ønsker du å arbeide med kommunikasjon?

Tekst og bilder: Bilder Nordic School of Photography

I dag domineres vår hverdag av sosiale medier, og sosiale medier domineres av bilder og video. Studér fotografi ved Bilder Nordic og kvalifiser deg for vår nye mediehverdag!

heleneriseland bilder nordic 2016I dag lever vi like mye i det digitale samfunn som vi gjør i direkte sosial interaksjon. I august 2015 var for første gang en milliard brukere pålogget Facebook samtidig. Nå i 2016 tar Facebook og Google 50 prosent av omsetningen i det norske reklamemarkedet. Alt fra internasjonal industri og store mediekonsern til små gründerbedrifter følger etter og forsøker å knekke den sosiale og virale koden.

Bilder Nordic utdanner fotografer med visuell kompetanse, fotografiske ferdigheter og kommunikasjonsforståelse til å produsere både levende bilde og stills for klassiske og nye medier. Under studietiden var et av prosjektene til Atle Blekastad å produsere en viral video for Ekeberg Husdyrpark og Ridesenter. Videoen skulle være en del av kampen om å bevare Oslos eneste tilbud for terapiridning, og med over 120 000 visninger og nærmere 2500 delinger i løpet av kort tid ble den sentral i arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt saken blant politikere og andre. 

bilder nordic 2016Målsetting
Målsetningen med studiet er å utdanne fotografer som profesjonelt kan produsere stills- og levende bilder, som forstår det visuelle språkets kutyme i nye medier og som kan operere digital historiefortelling og budskapsformidling i nye sosiale medier. Skolens ambisjon er å;

 • tilby en fremtidsorientert utdanning for visuelle menneske
 • gi bloggere, YouTube-stjerner og andre visuelle gründere profesjonell fotografisk kompetanse for å kunne styrke sin konkurransekraft
 • bidra til at fotografer finner nye næringsmuligheter ved å kunne operere profesjonelt i vår nye sosiale medieverden, samtidig som vi hever kvaliteten på visuelle produksjoner i nye medier.
 • gi næringsliv og samfunn arbeidstakere med oppdatert praktisk kompetanse som kan planlegge, gjennomføre og vurdere visuelle produksjoner for tradisjonelle og nye medier, med forståelse for innhold som trender i ulike mediekanaler.
 • bidra til å øke den visuelle forståelsen med sterk etisk og moralsk forankring i bærekraftig samfunnsutvikling bevisst det ansvaret man må utvise som historieforteller eller i formidling av budskap.

bilder nordic 2016Fokus i utdanningen
Utdanningen tar for seg kunnskapen, ferdighetene og den generelle kompetansen som er nødvendig for å:

 • mestre fototeknikken og det visuelle språket som trengs for å kunne produsere stillbilder og video som profesjonell innholdsleverandør av bildedrevet kommunikasjon
 • kunne planlegge, produsere, publisere og følge opp produksjoner for digitale flater og sosiale medier.
 • utvikle en identitet som fotograf og visuell merkevare.

Maria Gossé utmerket seg i studietiden med sin video “@fitnessophie” som vant førsteprisen i multimediakategorien i det amerikanske bransjemagasinet PDN Edus fotokonkurranse for studenter

Utdanningen er delt inn i fire kjernefokus: Fotografi, Kommunikasjon, Nye Medier og Identitet i Yrke. Samlet sett skal modulene med de underliggende emnene gi studenten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å bli profesjonelle visuelle kreatører med evne til å utnytte potensialet i nye medier og digitale flater.

 • Innen Fotografi får du den fotografiske kunnskapen og ferdigheten for å kunne produsere profesjonelle levende og bevegelige bilder for klassiske og nye medier.
 • I Kommunikasjonslære vil du lære å mestre det visuelle språket som historieforteller, budskapsformidler og kunstner.
 • I Nye Medier vil du utvikle en forståelse for vår nye mediehverdag og lære hvordan du best presenterer deg som fotograf, samt utnytter de nye mediekanalenes funksjoner for å spre dine prosjekter.
 • I Identitet i Yrket er fokuset på å utvikle en merkevare som fotograf basert på din visuelle stil, personlighet og verdisyn.


Bilder Nordic School of Photography har løpende opptak frem til studiestart
– Les mer om studiet og send inn søknad her!

post@bildernordic.no
24 14 66 80
www.bildernordic.no
facebook.com/bildernordic

bilder-nordic