Er du interessert i en givende og fleksibel deltidsjobb ved siden av skole eller studier?

Tekst og bilder: Mentor Norge

Er du interessert i en givende og fleksibel deltidsjobb ved siden av skole eller studier?

MentorNorge søker nå etter mange dyktige studenter og videregående elever fra hele landet som vil jobbe som leksehjelp. Du velger selv hvilke fag du vil undervise i, på det alderstrinnet du er komfortabel med.

For å sikre topp kvalitet på undervisningen, setter vi høye krav til våre mentorer. De skal være faglig dyktige, trivelige og ha god evne til å formidle. Du kan lese mer om utvelgelsesprosessen og søke online via linkene nederst på siden.

270x180-inni-artikkel
Du velger selv hvilke fag du vil undervise i, på det alderstrinnet du er komfortabel med.

Som mentor får du:
– Gjøre en forskjell i andre menneskers liv
– En fleksibel deltidsjobb
– Styrket CV’en din betraktelig
– Utviklet dine kommunikasjonsevner gjennom trening og undervisning
– Vedlikeholdt kunnskapen i fag som interesserer deg

 

Vi forventer at du:

mentor norge nyhetsbrev 2016 september august
MentorNorge søker nå etter mange dyktige studenter og videregående elever fra hele landet som vil jobbe som leksehjelp

– Har toppkarakterer i ett eller flere fag
– Er motivert til å lære fra deg
– Er fylt 18 år
– Fremlegger politiattest
– Kan undervise minst 4 timer pr. uke

Ønsker du å bli mentor?

SØK ONLINE
UTVELGELSESPROSESSEN  

mentor norge nyhetsbrev 2016 september august logo