HjemFagbrev helsefagarbe...

Fagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater

Tekst og bilder: Akademiet Norge

Jobber du innen helsesektoren, men mangler formell kompetanse?

Ta fagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater
Helsefagarbeidere jobber med å ivareta pasienter og brukeres behov gjennom bruk av grunnleggende sykepleie. Aktuelle arbeidsplasser kan for eksempel være sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, psykiatrien, rusomsorgen, opptrening- og behandlingssentre eller i skolen med barn med spesielle behov.

Hvis du har yrkespraksis fra arbeid innen helsesektoren, kan du ta fagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater. Fagbrev for praksiskandidater passer for deg som har praktisk erfaring gjennom relevant arbeid og som ønsker formell kompetanse.

Hvem gjelder praksiskandidatordningen for?
Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til 5 års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling. Oppfyller du kravene til praksis, er du som praksiskandidat fritatt kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve.

Hvis du ønsker å fagbrev som praksiskandidat, men ikke ennå har fem eller flere års relevant yrkeserfaring, kan du når du vil avlegge eksamen i teoridelen. Du vil da kunne gå opp til fagprøven og få fagbrevet når du har 5 års godkjent praksis.

Teorieksamen som praksiskandidat
Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Teoridelen består av tre hovedtema som blir fordelt over flere leksjoner: Helsefremmede arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse.

Akademiet Nettstudier kan du få eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen. Rådgiver i Akademiet, Silje Ingrid Ruud sier at de anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. – Hvis du melder deg kurset vil en av våre rådgivere kontakte deg ved for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

Fleksible nettkurs for praksiskandidater
Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev helsefagarbeider. Akademiet Nettstudier tilbyr fleksible nettkurs for deg som skal ta fagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater. Ruud forteller at de på Akademiet Nettstudier arbeider for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen.

– Våre fleksible nettkurs for salgsfaget gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål, avslutter Ruud.

Vil du vite mer om fagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater?
Kontakt Akademiet på telefon 922 36 600 eller e-post til post@akademiet.no
Du finner også informasjon om kurset på akademiet.no/helsefagarbeider/

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: