HjemFinn ditt fokusområd...

Finn ditt fokusområde på Akademiet Videregående Skole!

Tekst og bilder: Akademiet

Internasjonalt fokus | Teknologi og forskning | Juss

Fokusområde på videregående skole
Akademiet Videregående Skole i Oslo, Bergen og Ålesund kan elever som velger Studiespesialisering også velge mellom flere spennende fokusområder. Elevene følger normale læreplaner for Studiespesialisering og velger blant programfagene skolen tilbyr, men får også mulighet til å fordype seg innen et fagområde de synes er spesielt interessant gjennom å velge fokusområde allerede i Vg1.

– Ved å velge Studiespesialisering har du mange og varierte valgmuligheter, du holder alle dører åpne for videre utdanning. Er du spesielt interessert i et bestemt fagområde og ønsker å lære mer om dette allerede nå, har du mulighet til det på Akademiet, sier Jan Ove Otterlei, daglig leder for Akademiet VGS i Ålesund.

Internasjonalisering og globalisering – Internasjonalt fokus
Er du interessert i språk, internasjonal politikk og økonomi? Kanskje vil du lære mer om ulike samfunn og kulturer? Velger du Internasjonalt fokus får du kunnskap som er svært nyttig i dagens samfunn hvor internasjonalisering og globalisering står sentralt.

– I dagens samfunn står en foran svært mange valgmuligheter når det gjelder utdanning, yrke, bosted og opphold i land som en tidligere bare kunne drømme om. Fokusområdet har et internasjonalt preg på undervisningen og du lærer om internasjonale forhold, religion, kultur, tradisjoner, mat, dagsaktuelle tema gjennom mediebildet og annet fra landene dere reiser til, forteller Selim Unsal, rektor ved Akademiet VGS Oslo.

Akademiet Videregående Skole i Oslo tilbyr også Internasjonal linje som en del av programfagstilbudet og forteller at skolen får svært gode tilbakemeldinger fra elevene.

– Som elev i Vg1 kan du for eksempel velge fokusområde Internasjonalt fokus, før du i Vg2 og Vg3 går videre på Internasjonal linje. Du vil da få svært gode engelskkunnskaper og har fag som internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, historie og filosofi, kommunikasjon og kultur, politikk og menneskerettigheter og sosiologi og sosialantropologi. Fra høsten 2019 tilbyr vi også kinesisk som fremmedspråk, noe vi tror vil passe godt for elever som velger Internasjonalt fokus og Internasjonal linje. Elever som velger kinesisk vil ikke bare lære språket, men vil også få innsikt i landets historie, kultur, økonomiske og politiske forhold. Elevene vil også få mulighet til å bli med på språkreise til Kina, forteller Unsal videre.

Realist? Fokusområde Teknologi og forskning
Hvis du liker realfag og vet eller ønsker å finne ut om du har lyst til å studere realfag etter videregående skole, kan fokusområde Teknologi og forskning være det rette for deg. Unsal forteller at skolen ønsker at elevene skal få innsikt i naturvitenskapelig metode, lære mer om hvordan forskere arbeider og hvordan forskningsresultater kan anvendes i næringslivet. Moderne teknologi blir et naturlig verktøy i dette arbeidet.

– Realistene trengs i svært mange bransjer og uansett hvilken retning en velger innen realfag i videre utdanning, vil du sitte igjen med en rekke ferdigheter innen blant annet matematikk, naturvitenskap og teknologi. Disse ferdighetene kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker.

Samfunnsvitenskap og juridiske problemstillinger på fokusområde Juss
Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Da har du et godt utgangspunkt for å velge Studiespesialisering med fokusområde Juss! Unsal sier at fokusområde Juss naturlig nok passer svært godt for de som ser for seg videre utdanning innen fagområdet, men at det også passer for de som er samfunnsengasjert og løsningsorientert og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet.

– Som jurist bør du være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig, ha gode allmennkunnskaper, menneskekunnskaper og høy etiske standard. Jurister er ofte samfunnsengasjerte og holder seg oppdatert på utviklingen i det juridiske miljøet. Samarbeid med advokatfirmaer, ulike ekskursjoner og besøk ved rettslige instanser kan være en del av den praktiske undervisningen. Fokusområde Juss passer også for deg som ikke nødvendigvis ønsker å bli jurist, innen mange studier og yrker vil du få god nytte av samfunnsvitenskap og juridiske problemstillinger. Kunnskapen du får ved å velge dette fokusområdet kan benyttes i et bredt spekter av ulike studier ved høyskoler og universitet, avslutter Unsal.

Skoler over hele landet
Akademiet er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever over hele Norge. Akademiet Privatistskole og Nettstudier for de som skal ta opp fag eller ønsker generell studiekompetanse. Heltberg-skolene er også en del av Akademiet, med private gymnas, toppidrettsgymnas, barne- og ungdomsskole og utvekslingstilbudet Heltberg Utveksling.

Les mer om Akademiet
Kontakt Akademiet
Tlf.: 922 36 600  
E-post: post@akademiet.no  
Søk skoleplass

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: