HjemFlere elever velger ...

Flere elever velger studier etter messebesøk

Dybdeintervjuer med elever tyder på at flere velger studier istedenfor lediggang etter besøket på utdanningsmessen. Undersøkelsen ble ledet av professor Aksel Tjora ved Sosiologisk poliklinikk, NTNU.

Resultatene tyder på at flere velger studier istedenfor lediggang etter endt videregående, som følge av besøket på messen. Dette ser ut til å skyldes at de oppdager andre utdanningsretninger enn de har vært klar over, og/eller samtaler med standpersonalet motiverer dem i større grad enn de hadde regnet med på forhånd.

Det ser også ut til å ha stor betydning at de får snakke med studentener som de i større grad kan identifisere seg med. De oppgir det som tillitvekkende at studenter vektlegger både positive og negative sider ved studenttilværelsen på det enkelte studiestedet.

Det ser ut til at mangfoldet er det sentrale, slik at det på en utdanningsmesse er vanskelig å ikke finne noe som interesserer en. Dette kombinert med dyktig og troverdig standpersonell, som motiverer og inspirerer elevene, gjør at mange får lyst til å fortsette studiene.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: