HjemFortsatt ledige stud...

Fortsatt ledige studieplasser

Det er ikke for sent å studere denne høsten! Arbeidsmarkedet er i stadig endring, noe som gjør det enda viktigere med utdanning og oppdatert kunnskap. Her får du tips til hvordan du kan finne ledige studieplasser.

Restplasser på Samordna opptak
Hvert år etter hovedopptaket publiserer Samordna opptak en oversikt over studier som fremdeles har ledige plasser ved landets offentlige universitet, høgskoler og fagskoler. Denne listen finner du på Samordna opptaks nettsider. Mer informasjon om studieplassene og søknadsprosessen kan du finne her.

Ledige plasser ved private skoler
Det finnes også ledige studieplasser som ikke utlyses på Samordna opptak. Private høyskoler og folkehøyskoler står utenfor dette systemet og har derfor sine egne søknadsprosesser. Du må oppsøke den private skolen direkte for å finne ut hvilke studier som har ledige plasser. Søk på nettet etter «ledige studieplasser», eller besøk den aktuelle skolens nettsider. Her finner du som regel oversikten over de ledige plassene.

Rullerende opptak: Søk så lenge det er ledig
Private utdanningsinstitusjoner har ofte særegne søknadsprosesser og frister. Mange av dem benytter seg av løpende opptak, som betyr at institusjonen holder åpent for søknader så lenge det aktuelle studiet fremdeles har ledige plasser – eller frem til studiestart.

Med løpende opptak er det altså ingen spesifikk søknadsfrist; studiets popularitet, antallet studieplasser og datoen for studiestart vil være med på å avgjøre hvor lenge du kan søke deg dit. Enn så lenge er det altså fortsatt mulig å søke på studier med løpende opptak – så fremt studiet ikke allerede er fylt opp eller påbegynt.

Nettstudier: Studer når og hvor du vil
Nettstudier er et godt alternativ for deg som ønsker fleksibilitet når det gjelder søknadsfrister og gjennomføring av studiet. Her kan du ofte søke og begynne på utdanningen når det passer deg best, og du kan studere på nett uten å være bundet til et spesifikt studiested.

Nettstudier gir akkurat de samme mulighetene som ordinære stedsbaserte studier. Det stilles samme faglige krav og forelesere som vanligvis befinner seg i klasserommet fungerer som nettlærere. Du lærer det samme, og får de samme papirene ved avsluttet studium – uansett om du har tatt utdanningen på nett eller på campus. 

Etter- og videreutdanning
Dette er fleksible utdanninger og kurs som passer for deg som vil bygge videre på utdanning du allerede har eller skaffe deg oppdatert kompetanse og for deg som vil omskolere deg. Det finnes flere studieformer for etter- og videreutdanning, som nettstudium, deltidsstudium, samlingsbasert og desentralisert studium. Mange av landets universiteter, høgskoler, fagskoler og private aktører tilbyr etter- og videreutdanninger med fleksible søknadsfrister. Les mer om etter- og videreutdanning her

Velg riktig studium for deg!
Utdannelse er i seg selv viktig, men det er også viktig å velge noe som er meningsfylt for deg. Studerer du noe som interesserer deg vil du klare å finne motivasjon og overskudd til å gjennomføre utdanningen.

Lykke til med årets studiestart!

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: