Fortsatt mulig å studere til høsten

Av Trygve Norum-Lunås

Gikk du glipp av søknadsfristen, eller kanskje du i etterkant har fått et ønske om å studere? Selv om den ordinære fristen for å søke opptak til studier gikk ut den 15. april, så er det fremdeles muligheter for deg som vil studere fra høsten av. 

 

Restetorget
På hovedportalen for å søke studier, Samordna opptak, var det søknadsfrist den 15. april. Hvert år er det imidlertid en del søkere som enten ombestemmer seg, ikke har mulighet eller takker nei til studieplasser, og som da etterlater seg ledige studieplasser.

Den 19. juli legges det ut en oversikt over de ledige studieplassene på Samordnaopptak.no, og fra klokken 9 om morgenen den 20. juli åpnes det for å søke på disse. Ettersom mange er ute etter disse restplassene er det om å gjøre og være tidlig ute, og man får altså et døgn til å se seg ut ønskede studier og forberede seg på. Du kan lese mer om restetorget her. 

 

Lokale restetorg
Selv om restetorget på Samordnaopptak.no omfatter de fleste ledige studieplasser er det også mulig å søke på restplasser uten å gå via denne hovedportalen. Mange utdanningsinstitusjoner legger nemlig ut lister over ledige studieplasser på sine egne hjemmesider – og oppdaterer dem fortløpende utover sommeren.

Så dersom du ikke rekker å kapre deg en studieplass via Samordna opptak, eller om du er ute etter å studere ved en spesifikk høyskole/universitet, så kan du selv gjøre et søk etter «ledige studieplasser» eller oppsøke nettsidene til den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

 

Private skoler med rullerende opptak
Private utdanningsinstitusjoner, inkludert folkehøyskoler, omfattes som regel ikke av Samordna opptak, og har egne søknadsfrister og -rutiner. Mange av dem opererer med såkalt rullerende opptak, som vil si at de tar imot søknader så lenge det fortsatt er ledige plasser på studiene.

For deg som søker betyr dette at du bør være så tidlig ute som mulig, da det i praksis er førstemann-til-mølla. På den annen side kan det hende at du kan søke deg til en privat høyskole eller folkehøyskole lenge etter at fristene ved offentlige utdanningsinstitusjoner har gått ut – dersom det fremdeles finnes ledige studieplasser.
Både tidsfristene og pågangen av søkere kan variere fra skole til skole, så for å finne ut av hvilke private skoler og studier du fremdeles kan søke deg til bør du oppsøke nettsidene til utdanningsinstitusjonene.
Du kan finne lister og oversikter over ulike høyskoler, universiteter, folkehøyskoler og studietilbud på nettsteder som Studievalg.no,Utdanning.no og Folkehogskole.no.

 

Nettstudier – søk og begynn når du selv vil
Et annet alternativ er å studere over nett. Nettstudier har de siste årene blitt stadig mer populært og tilbudet stadig mer omfattende. Mange høyskoler og universiteter tilbyr nettbaserte studier, og i tillegg finnes det skoler og studieløp som spesialiserer seg på nettstudier, slik som Ecademyog NKI Nettstudier.

Mens enkelte nettstudier følger forhåndsbestemte tidsplaner, finnes det også mange nettstudier som kan påbegynnes når du selv ønsker, og som ikke har noen søknadsfrister. Et enkelt nettsøk på nettstudier kan gi deg en oversikt over noen av de mange studietilbudene som finnes.