HjemFuture loading . . ....

Future loading . . .

CIA gir deg en fremtidsrettet utdanning + jobb!

Den teknologiske utviklingen driver oss mot robotisering og mer automatiserte tjenester og mange frykter at dette medfører tap av arbeidsplasser. Det oppstår imidlertid samtidig nye arbeidsplasser med behov for teknisk kompetente arbeidstagere. Det vil alltid være behov for personer til å utvikle, drifte og supportere de nye løsningene.
Dette er fremtidsrettede arbeidsplasser!

Fagskolen Centric IT Academy (CIA) er et selskap i Centric-gruppen som også arbeider med rekruttering, utleie av IT-konsulenter og drift av IT-løsninger. Vi kan derfor tilby fast ansettelse til studenter som fullfører studiet System og Nettverksadministrator*.  I tillegg tilbyr vi også kostnadsfri sertifisering innenfor ett av våre studieemner.

Den spesielle fagskolen

  • Vi benytter lærere fra Centrics IT-avdeling som er eksperter innenfor sine fagfelt. Dette sikrer til enhver tid oppdatert kunnskapsformidling.
  • Centric ansetter hvert år uteksaminerte studenter. Vi er et internasjonalt selskap med ca 4500 ansatte og har behov for mer arbeidskraft.
  • Centric har også egne ServiceDesker hvor studenter kan ha praksisplass parallelt med studiet.
  • Obligatorisk undervisning 2-3 dager per uke gjør det enkelt å kombinere studier med deltidsjobb.

IT Drift og Supportteknikk
er studiet for den som ikke har studert IT tidligere. Dette er en grunnutdanning som man kan bygge videre på og som gjør det mulig å fortsette i forskjellige retninger. Hardware, klient/server, nettverk og sikkerhet er noen av emnene. Studentene lærer hvordan man best kan løse ulike IT-problemer, gi støtte til brukere og råd om valg av riktig datautstyr i forhold til behov.

System og Nettverksadministrator
er en naturlig fortsettelse av IT Drift og Supportteknikk og tas av de fleste studenter som studieår 2. Studiet gir en spisset kompetanse mot teknologi og løsninger som benyttes i ledende IT-miljøer innen servere, nettverk og skyløsninger.

Begge studier har 60 studiepoeng.

Studiene er NOKUT-godkjent og berettiger til lån/stipend i Lånekassen. Studentene meldes automatisk inn i Studentsamskipnaden Innlandet og kan nyttiggjøre seg velferdstilbud som for eksempel studentbolig og rådgivning.

Fagskolen holder til sentralt på Hamar, mens øvrige Centric kontorer finnes i Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim. Vi hjelper deg med utdanning og jobb!

Mer informasjon finner du på https://itacademy.no/
Søk studieplass via
www.samordnaopptak.no

* Ved fullført studiet System og Nettverksadministrator, gir Centric jobbtilbud i form av fast ansettelse forutsatt at snittkarakter er «C» eller bedre og at fraværsprosenten er under 20%. Centric har kontorer i Hamar, Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim og jobbtilbudet vil være via ett av nevnte kontorer. Ved oppnådd karakter «C» eller bedre, vil studenten også få muligheten til å ta en sertifisering innenfor ett av våre emner (eksempelvis Windows server, nettverk el  ITIL) kostnadsfritt. Vi dekker ett forsøk per student per studieår. I tillegg vil alle studenter kunne ta en rekke MTA- og MOS- sertifiseringer kostnadsfritt (flere forsøk er mulig).

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: