HjemGjør en forskjell – ...

Gjør en forskjell – jobb som lærer

Tekst og bilder: NLA Høgskolen

Lærerutdanningen på NLA Høgskolen utruster deg til å bli en lærer som kan forme fremtidens samfunn og verdier.

per-ivar-kjaergard-4– Læreryrket er et av de viktigste yrkene i samfunnet vårt. Som lærer har du unik mulighet til å være et forbilde for barn og ungdommer, og videreformidle gode verdier. På den måten er du også med og skaper det samfunnet vi vil ha, sier Per Ivar Kjærgård.

Kjærgård er høgskolelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen, og en av dem som underviser de kommende grunnskolelærerne ved høgskolen. NLA tilbyr grunnskolelærerutdanning i Bergen både for dem som ønsker å undervise på 1. til 7. trinn, og for dem som ønsker å undervise på 5. til 10. trinn.

Humor og godt læringsmiljø
Som foreleser er Kjærgård opptatt av å skape et godt læringsmiljø for studentene.

– Jeg er veldig opptatt av relasjonen mellom lærer og elev, at eleven skal føle seg møtt og sett. Det håper jeg at jeg klarer å vise til studentene gjennom måten jeg møter dem på, forteller han.

Studentene som møter Kjærgård kan forvente seg forelesninger med god stemning og humor.

– Jeg liker å formidle og jeg ønsker virkelig å skape begeistring, engasjement og læringsglede, smiler høgskolelektoren.

 

ekstrabildeNy grunnskolelærerutdanning
Fra og med høsten 2017 blir grunnskolelærerutdanningen i Norge endret, slik at studenter som nå begynner på utdanningen går inn i et femårig masterløp. Det tror Kjærgård er en fordel for studentene.

– Med masterløp vil hver student få mer oppfølging, og vi som forelesere vil få mer mulighet til å veilede studenten over tid. Det er mye vi jobber med i lærerutdanningen som er modningsorientert; og med femårig utdannelse blir det mer tid til å bearbeide de store spørsmålene.

 

Menneskets verdi
Kjærgård mener at det er viktig å formidle til mennesker i dag at deres verdi ligger i hvem de er, og ikke hva de presenterer. Og det er spesielt viktig for lærere.

– Som lærer må vi klare å leve i spenningsfeltet mellom å anerkjenne elvene for den de er, og ikke det de gjør, og samtidig hjelpe dem til mestringsopplevelse. Det prøver jeg å gjøre med studentene også når jeg vurderer arbeidet deres; både å påpeke det som er godt, og det som kan bli bedre. Vi har ansvar for å gjøre studentene våre i stand til å møte krav og takle forventninger. Som lærere setter vi spor, og jeg håper at de sporene vi setter er gode, sier Kjærgård.

nla-hogskolen-kvadratiskVil du studere til å bli grunnskolelærer hos NLA Høgskolen? Du finner informasjon på nettsidene våre: https://www.nla.no/grunnskolelaerer

 

 

 

 

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: