HjemGyllen praktisk erfa...

Gyllen praktisk erfaring

En praksisperiode underveis i studiene kan gi verdifull erfaring og innsikt i arbeidslivet – også utenlands.

Bøker og ord kan fortelle oss mye om det vi studerer, men kan vi være sikre før vi har testet det ut i virkeligheten?

Verdien av å tilegne seg relevant praktisk arbeidserfaring underveis i studiene har de siste årene blitt satt i fokus av blant annet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO), som begge har tatt til orde for at alle studenter, innen alle studieretninger, bør ha muligheten til å ha en praksisperiode i løpet av studietiden. 

I et nylig intervju med NRK gjentok direktør Kristin Skogen Lund i NHO oppmaningen til å gi alle studenter muligheten til praksis, og understreket betydningen av gode relasjoner mellom akademia og næringslivet.

– De aller fleste kandidater fra høyere utdanning skal ut i et arbeidsmarked utenfor akademia. Høyere utdanning må derfor være tett koblet på arbeidslivet, sa NHO-direktøren til NRK.

Satser på praksis
På et møte mellom ledelsen ved Universitetet i Oslo (UiO), LO og NHO i fjor ble det uttrykt et felles ønske om tettere samarbeid mellom universitetssektoren og arbeidslivet, og rektor Ole Petter Ottersen ved UiO signaliserte en satsing på å få flere studenter ut i praksis.

Satsing på mer utplassering og praksisperioder er underveis også andre steder, deriblant ved Universitetet i Agder (UiA), hvor rektor Frank Reichert ønsker å gi alle studentene ved universitetet, uansett studieretning, førstehånds erfaring fra arbeidslivet.

– Studentene må få prøve ut sine kunnskaper i virkeligheten, sa UiA-rektor Reichert til NRK.

Hva kan en praksisperiode gi?
Som en student i utplassering kan det være vanskelig å vite hva man skal forvente. Alle arbeidsplasser er ulike, og man kan komme i møte med store og små bedrifter, mer eller mindre organiserte arbeidslokaler og kolleger som man kommer overens med – eller ikke.

Verdien som kan trekkes ut av en praksisperiode, og en students evne til å suge til seg kunnskap fra en slik situasjon, vil avhenge av både arbeidsplassen og studenten. Det å vise engasjement og nysgjerrighet kan imidlertid få en langt på vei, og forhåpentligvis forhindre at man som praktikant blir tilsidesatt eller oversett. Om nødvendig kan man selv ta initiativ til å bidra til eller å få observere bedriftens virksomhet nærmere.

Bli kjent med arbeidslivet – og deg selv!
Gitt at man finner seg noenlunde til rette som praktikant er det mye man kan få prøvd ut, erfart og lært av å være på innsiden av arbeidslivet. I de fleste tilfeller vil praksisbedriften ha en tilknytning til faget man studerer, noe som kan gi en innsikt i retningen man vil at ens egen karriere skal gå. Er dette den rette industrien for deg? Kan du se for deg å arbeide i en slik bedrift?

Man får samtidig en mulighet til å arbeide med relevante og virkelige oppgaver og få tatt i bruk den teoretiske kunnskapen man har tilegnet seg gjennom studiene.

Foruten å gi en pekepinn på hvordan man trives i jobben, og om dette er rett arbeidsfelt for deg, kan det å være en del av et profesjonelt miljø belyse nye sider av en selv, og gi grobunn for nye måter å opptre i slike situasjoner – man får utforsket det som har blitt kalt ens «profesjonelle identifikasjon».

I tillegg til å lære seg selv bedre å kjenne kan en praksisperiode være en arena for å skaffe seg nye bekjentskaper, og for å bygge et profesjonelt nettverk. Å ha venner, bekjente og kontakter innen bransjen man skal arbeide i kan vise seg nyttig senere i karrieren. Og om du er heldig (eller iherdig) kan du bli tilbudt en reell stilling i bedriften etter at praksisperioden er over.

Praksis i utlandet
For den reiselystne er det også mulig å gjennomgå praksisperioder i utlandet. Avhengig av hvor i verden man reiser vil dette kunne avsløre en annen arbeidskultur enn det vi er vant med fra hjemme i Norge.

Slike erfaringer har potensial til å åpne for nye perspektiver og måter å se verden på. Mest sannsynlig vil man som praktikant i utlandet komme i kontakt med (og muligens lære seg) et fremmed språk, en fremmed kultur og fremmede folk. Dette er erfaringer som går lengre enn hva man vanligvis kan forvente av en praksisperiode i sitt eget hjemland, og erfaringer som verdsettes høyt av mange bedrifter i dagens stadig mer internasjonaliserte markeder.

I tillegg til den praktiske erfaringen og kunnskapen man vil kunne tilegne seg gjennom en praksisperiode i en utenlandsk bedrift, vil det at du hadde motet og viljen til å reise også kunne være et signal som enkelte arbeidsgivere plukker opp på mens de skummer CV-en din.

For deg som vil ut i verden for å få praktisk erfaring, anbefales det å kontakte relevante studieveiledere ved din utdanningsinstitusjon, som kan hjelpe deg med prosessen. Organisasjoner som IAESTE kan også hjelpe deg med å tilrettelegge for et praksisopphold i utlandet.

Varierende muligheter for praksis
Det å ha en praksisperiode underveis i studiene er obligatorisk for studenter ved enkelte studier. For andre er det valgfritt, mens for andre igjen er det ikke et alternativ. De fleste utdanningsinstitusjoner har imidlertid en positiv holdning til at studenter skaffer seg praktisk erfaring, og selv om det i utgangspunktet ikke er en del av studieprogrammet, kan det fremdeles være mulig å planlegge en praksisperiode underveis i studiene – enten i eller utenfor undervisningstiden.

I likhet med mulighetene for praksis generelt, vil responsen på slike anmodninger om å få gjennomgå en praksisperiode avhenge av utdanningsinstitusjonen man tilhører. Mens enkelte universiteter og høyskoler kan være imøtekommende og fleksible når det kommer til å legge til rette for praksisperioder, kan det ved andre være mer utfordrende.

Innhent informasjon tidlig
Mange universiteter henviser til instituttet eller fakultetet man tilhører for informasjon om praksisperioder, mens for de som vil ha praksis i utlandet, kan det hende at man må oppsøke studieveiledere ved universitetets internasjonale seksjon eller utvekslingskontor.

Utdanningsinstitusjonens nettsider kan også være et godt sted å finne relevant informasjon, noe NTNUs sider om praksis og praksis i utlandet er gode eksempler på.

Husk at det kan være egne søknadsfrister og rutiner du må forholde deg til dersom du vil ut i praksis – spesielt dersom du vil utenlands og må ta i betraktning ting som visum, vaksiner, osv. Slike tidsfrister, rutiner og avtaler kan være forskjellige ved ulike utdanningsinstitusjoner, og du bør derfor oppsøke de relevante personene eller informasjonsportalene i god tid før du skal i praksis.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: