HjemHeltberg i Drammen v...

Heltberg i Drammen velger bort karakterer for bedre læring

Tekst og bilder: Heltberg Private Gymnas Drammen

Ved Heltberg Private Gymnas Drammen tas det et oppgjør med karakterjaget.

Ved skolen gis det ikke karakterer på oppgaver underveis i semesteret. Målet er at elevene i større grad skal fokusere på tilbakemeldingen de får fra lærerne.

– Læringspotensialet for elevene ligger i tilbakemeldingene, derfor har vi fokus på oppgaveløsning og evnen til å tilegne seg ny kunnskap, sier rektor ved skolen Victoria Billington Sellevoll.

Fjernet karakterene underveis i semesteret
Heltberg Private Gymnas Drammen startet med én klasse i 2013. De siste åtte årene har de vokst og rommer i dag 120 elever fordelt på tre trinn. Det er fortsatt en liten skole, men det anser både elever og lærere som en fordel. Her kjenner alle – alle. Privatskolen er inspirert av Montessori-pedagogikk med faglig fordypning, undervisning i fokus og mentorordning.

Heltberg følger de samme kompetansemålene og eksamenene som den offentlige skolen. Elevene får fortsatt karakterer til termin og standpunkt, samt større prosjekter. For fire år siden tok skolen grep og fjernet karakterene på oppgaver underveis i semesteret. Både elever og lærere opplever at dette har vært godt for læringsmiljøet.

– Vi opplevde at det ble for mye fokus på tall – ikke på hva de hadde gjort og hvordan de løste oppgavene. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Nå må de faktisk lese tilbakemeldingen for å forstå hvordan de gjorde det, forteller Camilla Dahl Hanssen, Faglærer Markedsføring og Ledelse/ Entreprenørskap ved Heltberg i Drammen. 

Rektor Sellevoll forteller at det ikke er slik at karakterene ved slutten av hvert semester og skoleår kommer som en overraskelse på elevene.

– Elevene vet godt hvordan de ligger an, men vi opplever større fokus på tilbakemeldingen fra læreren enn på selve tallet, og at elevene derfor i større grad vet hva de skal jobbe med.

Lære å lære
Skolen har stort fokus på metoder og teknikker for hvordan å tilegne seg ny kunnskap. Dette er svært nyttig og gir mange fortrinn både i videre studier og arbeidsliv.  

En vanlig skoledag på Heltberg Drammen består av en blanding av seminarer i ulike fag samt fri arbeidstid. De er opptatt av at elevene skal kunne fordype seg i fagstoffet og ikke hoppe mellom ulike fag og skoletimer i løpet av en skoledag. For mange kan det være en stor overgang fra ordinær ungdomsskole med klasseromsundervisning og faste rammer. Selvstendighet og å disponere tiden er en læringsprosess i seg selv.

– Elevene som går her har høye mål, og vi er opptatt av at alle skal finne læringsglede. Vi kan ikke tvinge inn læring. Vi er jo alle forskjellige, og på denne skolen får elevene mulighet til å finne måter å lære på som passer hver enkelt. Og som lærer føler jeg at vi kommer tettere på elevene når vi er der for å gi råd og veiledning underveis i læringsløpet, sier Dahl Hanssen.

Håvard Chapman-Stavn er faglærer i kroppsøving og geografi/spesialpedagogisk koordinator forteller at skolen gjennom årene har utviklet et godt system for tilbakemeldinger. Dette har lærere og elever samarbeidet om og gjort erfaringer underveis. 

– Vi ser at læringspotensialet ligger i tilbakemeldingen. Ved skolen følger vi også et «frihetsprinsipp». Her får elevene mulighet til å påvirke og styre egen læring. Vi er opptatt av et godt samspill mellom skolen og elevene. Det skal være gøy å komme på skolen!

Vil du vite mer om Heltberg Private Gymnas Drammen?
Kontakt Heltberg på telefon 31 01 19 55 eller e-post til drammen@heltberg.no

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: