HjemHvordan takler man o...

Hvordan takler man overgangen fra videregående til studier?

Tekst og bilder: Akademiet

Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning er utfordrende for mange. Denne videregående skolen jobber aktivt for å gjøre overgangen lettere. 

Godt forberedt til livet som student
Det kan være vanskelig å vite hva man ønsker å gjøre etter videregående. Skal man studere videre og hva ønsker man å studere?

Uansett hvilket valg man tar når det gjelder høyere utdanning, så er det en fordel at den videregående skolen du har gått på har forberedt deg for videre studier. For mange blir overgangen stor og kan for mange virke skremmende.

Akademiet Videregående Skole jobbes det aktivt med å forberede elevene, slik at alle skolens elever skal ha best mulig forutsetning for å lykkes med videre studier. Dette gjør skolen gjennom å gi rom for at elevene får lære å arbeide selvstendig og ta ansvar for egen læring.

Styrer egen skolehverdag
Ved flere av Akademiets skoler har elevene studietid eller arbeidstid. Her blir det satt av tid i skolehverdagen, slik at elevene kan jobbe med de fagene de selv ønsker i sitt eget tempo. Elevene jobber med fag og oppgaver, samtidig som faglærer eller annen studieveileder er til stedet for å hjelpe. Dette mener skolen bidrar til at elevene utvikler selvstendighet og tar ansvar for egen læring – ferdigheter som kommer godt med i videre studier.

Heltberg-skolene som også er en del av Akademiet, blir store deler av skoledagen benyttet til studietid. Dette gir elevene frihet til å bestemme selv hvordan de ønsker å jobbe med de ulike fagene. Heltberg-skolene drives med fokus på Montessoripedagogikk som blant annet går ut på at elevene selv skal søke etter kunnskap og lærerne har fokus på «å lære elevene å lære».

En av Akademiets tidligere elever som nå studerer jus ved Universitetet i Bergen, forteller at Akademiet ga henne de ferdighetene hun trengte for å lykkes som student. – Den selvstendigheten man har som student kan komme som en overraskelse for mange, men jeg merker at rutiner jeg lagde på videregående kommer godt med i min nye hverdag. Studietiden er blant annet noe av det som ga meg en liten indikasjon på hvordan man tar ansvar selv for selvstendig jobbing, forteller Mina Bjugn, tidligere elev på Akademiet Videregående Skole.

En framtidsrettet skole
– Akademiet har alltid hatt en visjon om å være den mest fremtidsrettede skolen i Norge, forteller Kjetil Eide, styreleder og skoleutvikler for Akademiet. Med dette målet driver Akademiet skoler som alltid arbeider for utvikling og forbedring – til det beste for elevene.

En fremtidsrettet skole kan bety flere ting, men en kan hevde at en framtidsrettet videregående skole er en skole som gir elevene de verktøyene de trenger for å lykkes videre i livet, både med tanke på videre utdanning og karriere. Forberedelse til høyere utdanning for elever i videregående skole, er derfor en viktig del av en fremtidsrettet skole. Eide forteller at det for Akademiet Videregående skole er viktig at elevene som ønsker høyere utdanning, gjennom skolen får gode forutsetningene for å lykkes med studiene.

Skoler over hele landet
Akademiet er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever over hele landet. Akademiet Privatistskole og Nettstudier for de som skal ta opp fag eller ønsker generell studiekompetanse. Heltberg er også en del av Akademiet, med private gymnas, toppidrettsgymnas, barne- og ungdomsskole og utvekslingstilbudet Heltberg Utveksling.

Les mer om Akademiet
Kontakt Akademiet
Tlf.: 922 36 600
E-post: post@akademiet.no
Søk skoleplass

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: