HjemIngen skal kjede seg...

Ingen skal kjede seg på vår skole!

Tekst og bilder: Akademiet

Fredrikstadskole legger inn ekstra fag for å inspirere og motivere elevene.

Rektor ved Akademiet Videregående Skole i Fredrikstad, Øyvind Børven, forteller at de ved skolen jobbes målrettet med elevenes motivasjon og læringslyst hver eneste dag. Børven sier videre at skolen legger mye arbeid i å skape og holde på, elevenes motivasjon gjennom sine tre år på videregående skole.

– Vi legger til rette for at motivasjon, læringslyst og ikke minst læringsglede, skal være helt sentralt hver eneste skolehverdag. Ingen skal kjede seg på vår skole!

Nye undervisningsområder
Ett av tiltakene for å skape motivasjon og læringslyst blant elevene, er å legge inn flere fag i timeplanen. Denne høsten kan elevene ved Akademiet VGS Fredrikstad velge mellom fokusområdene Spillutvikling og visualisering, entreprenørskap og innovasjon, musikkproduksjon eller tilpasset trening. Det er riktignok valgfritt, men hvordan kan flere fag og dermed mer arbeid, gi økt motivasjon? Børven sier at det ikke handler om antall timer, men om å få mulighet til å fordype seg innenfor noe man har interesse for.

– Vi ønsker at våre elever skal kunne jobbe med noe de har lidenskap for – det gir økt motivasjon og lærelyst! Har du økt lærelyst i ett fag, smitter det gjerne over til et annet. I overordnet del av læreplanen er det fastsatt at alle elever skal oppleve skaperglede, engasjement og utforskertrang. Dette vi jobber for å oppnå, blant annet gjennom dette tilbudet. Alle fokusområder er frivillige, tilbys i skoletiden, og er et tilbud utover ordinær undervisning. 

Fortsatt mulig å søke
Det er fortsatt mulig å søke skoleplass på Akademiet VGS Fredrikstad, med oppstart høsten 2020. – Vi har elever fra både Fredrikstad, Halden og Sarpsborg, i tillegg til flere andre byer i området. Med beliggenhet rett ved togstasjonen er enkelt for de fleste og å komme seg til og fra skolen, selv med litt reisevei, avslutter Børven.

Vil du vite mer om Akademiet Fredrikstad?
Kontakt Akademiet på telefon 922 36 600 eller e-post til post@akademiet.no   

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: