HjemJusutdanning - åpent...

Jusutdanning – åpent inntak

Tekst og bilder: Jusutdanning AS

Styrk din kompetanse med å studere jus i Oslo hos Jusutdanning. Vi har svært erfarne og anerkjente forelesere. For at du skal lykkes best mulig med jusstudiet, tilbyr vi tett oppfølgning og personlig veiledning, med individuelle tilbakemeldinger

Jusutdanning AS tilbyr den beste jusundervisningen i privatmarkedet, med flere forelesningstimer og tettere oppfølgning av hver enkelt student. Våre forelesere har lang undervisningserfaring og svært gode resultater på studentevalueringer. Vi benytter forelesere som er advokater eller jurister som arbeider i det offentlige eller i det private næringsliv. Formålet vårt er å forberede studentene best mulig på arbeidshverdagen de har i vente etter utdanningen.

Master i rettsvitenskap – det første året
Det første året i master i rettsvitenskap består av interessante privatrettslige emner som det er svært nyttig å ha kunnskap om generelt gjennom livet. Emnene det første året er:

Privatrett I

  • Rettskilder (1 studiepoeng)
  • Avtale- og kjøpsrett (10 studiepoeng)
  • Erstatningsrett (9 studiepoeng)

Privatrett II​​​​

  • Juridisk metodelære (7 studiepoeng)
  • Fast eiendoms rettsforhold (11 studiepoeng)
  • Familie- og arverett (12 studiepoeng)

I tillegg må du bestå Examen philosophicum (10 studiepoeng) ved Universitetet i Oslo for å kunne begynne på det andre året av jusstudiet.

Undervisningsopplegget ved Jusutdanning AS
Studieopplegget omfatter hele 250 timer i året fordelt på:
200 forelesningstimer, 30 timer kurs og 20 timer oppgavegjennomgang.

Jusutdanning AS har undervisning med fokus på personlig oppfølging underveis i studiet, ved blant annet faste innleveringsoppgaver og kurs med veiledning. I tillegg legges det til rette for kollokviearbeid. Utenom undervisningen tilbyr vi også individuell veiledning fra erfarne jurister.

Veien videre til fullført mastergrad
Det er svært høye inntakskrav for å komme direkte inn på master i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø. Jusutdanning AS har samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner og vet alternative veier for å oppnå mastergrad med jus, etter at du har tatt førsteåret hos oss. Det er uansett svært bra å ha juridisk kompetanse. Dette vil styrke din CV og mulighetene i arbeidslivet.

Jobbmuligheter
I samfunnet vårt er veldig mye rettslig regulert og det er det som gjør det så interessant og spennende å forstå jus. Nettopp fordi du får et unikt innblikk i hvordan samfunnet og verden rundt oss fungerer. Kunnskap gir muligheter og rettslig kompetanse er meget etterspurt i både privat- og offentlig sektor.

Arbeidsmarkedet er variert og sammensatt og trenger forskjellig juridisk kompetanse for å tilfredsstille samfunnets behov for rettslig kompetanse.

Jobbmulighetene er unike og svært varierte med mulighet for å arbeide i privat næringsliv, offentlig sektor i stat, fylkeskommune eller kommune, som advokat, dommer, rådgiver eller saksbehandler. Du kan også arbeide utenfor Norge med norsk jus som utgangspunkt.

Beliggenhet og lokaler
Vi holder til i Oslo sentrum i Holbergs Terrasse, Stensberggata 27. Undervisningen foregår i moderne lokaler med alle fasiliteter og ligger sentralt plassert i Pilestredet med kort vei til blant annet det juridiske bibliotek i Karl Johans gate. I atriumet med glassfasade vil du kunne studere, samarbeide og nyte lunsj i trivelige omgivelser.

Åpent inntak og søknadsfrist
Jusutdanning AS har ingen karakterkrav, men fortløpende opptak. Opptakskravet for å ta eksamen er generell studiekompetanse: fullført og bestått treårig videregående skole.

Søknadsfristen for å være sikret studieplass, på 1. avdeling høst 2019, er 20. april.

Kontakt oss
Telefon: 22 64 45 55
E-post: post@jusutdanning.no

Se mer informasjon på vår nettside www.jusutdanning.no

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: