HjemKickstart din karrie...

Kickstart din karriere! Studér i utlandet.

Tekst og bilder: SONOR Study Outside Norway

Vi som jobber i SONOR har sagt det hele veien: Det er lurt å studere i utlandet. Nå er det kommet en rapport fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) som bekrefter det vi sier: Studér i utlandet – få en kickstart på din karriere!

NIFU har undersøkt hvordan det går på det norske arbeidsmarkedet med de som har studert i utlandet, sammenlignet med de som har studert i Norge. De har blant annet sett på hvordan utenlandsstudentene vurderer kvaliteten på utdanningen. De har også vurdert om utenlandsstudentene har større eller mindre utfordringer med overgangen til arbeidslivet. De har kommet frem til at personer som har tatt hele utdanningen i utlandet gjør det bedre på arbeidsmarkedet enn personer som ikke har tatt utdanning i utlandet. Sagt med andre ord: utenlandsstudier lønner seg.

Det viser seg også at det er bedre å oppholde seg lenger i utlandet. De som har tatt hele utdanningen i utlandet gjør det noe bedre enn de som har tatt et utvekslingsopphold. Jo lenger du er i utlandet, jo større er utbyttet!

Les hele artikkelen her: Å ta hele utdanningen i utlandet gir gevinst på arbeidsmarkedet

Vi i SONOR har selvfølgelig lest rapporten, og vi har kommet frem til følgende: Å studere i utlandet gir kun fordeler. Norske studenter som har tatt hele utdanningen i utlandet kommer fortere i arbeid, føler mer mestring på jobb, får mer relevant arbeid, tjener bedre, er mer internasjonale, mer fornøyde med utdanningen og flere bosetter seg i utlandet.

Les hele rapporten her. For deg som ikke vil lese hele rapporten har vi også samlet hovedpunktene.

Studier i utlandet og karrière: Hvordan står egentlig det til med de som har studert i utlandet?

  • De er godt tilpasset arbeidslivet og tilfreds med utdanningen.
  • De er mest fornøyd med utdanningen. Ikke bare opplever de at utdanningen er mer relevant for arbeidet de gjør, de er også mer fornøyd med studieopplevelsen, både med tanke på faglig kvalitet og sosialt miljø. Det gjelder særlig de med utdanning fra Nord-Amerika. Les mer: Vil du studere i USA eller Canada?
  • De kommer raskere i arbeid. De som har tatt hele graden i utlandet bruker i snitt kortere tid på å få sin første stilling enn de som har tatt hele utdanningen i Norge eller som kun har tatt et utvekslingsopphold. Få deg jobb, studér i utlandet.
  • De er mindre utsatt for overutdanning. Flere av de som kun har studert i Norge opplever at arbeidsoppgavene ikke samsvarer med utdanningsnivået. Med en utdanning fra utlandet får du mer relevante arbeidsoppgaver.
  • De har høyere lønn. Dette gjelder uavhengig av fagfelt, men det er kanskje særlig økonomi- og ingeniørfagstudentene som tjener på å ta hele graden i utlandet. Du får betalt for utdanningen din!
  • De er tilfreds med jobben og har mer internasjonal jobb.

Din karriere: Hvorfor lønner det seg å studere i utlandet?

Det norske arbeidsmarkedet er de siste tiårene blitt mye mer internasjonalt. Det er flere store bedrifter som har kontorer både i og utenfor Norge, og mange bedrifter opererer i flere markeder. Det er også blitt større behov for kandidater med god kultur- og språkforståelse. Dette har de som har tatt hele graden i utlandet i større grad enn noen andre.

NIFU foreslår også at digitalisering kan ha endret vilkårene for utenlandsstudentene. Arbeidsgiverere har tilgang på mer informasjon om utdanninger fra utlandet enn noensinne, som demper frykten for «ukjente utdanninger.» Annonsering av stilling og jobbsøking foregår nå i stor grad på nett og til og med intervjuer kan foretas på tvers av landegrenser. Dermed blir det lettere å søke jobb i andre land enn studielandet, som kommer utenlandsstudentene til gode. Nå kan de søke jobb hjemme før de er ferdige med utdanningen! Økt fokus på internasjonalisering kan gjøre at denne typen erfaring teller positivt.

Vi vil også tilføye en ting: Å velge å studere i utlandet viser at du er villig til å ta en sjanse. Det viser at du er fleksibel, utholdende og at du ikke er redd for å tenke utenfor boksen. Ikke minst – det er gøy!

Vil du kickstarte din karrière?  Spør oss om studier i utlandet!

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: