HjemKlimaendringer og mi...

Klimaendringer og miljøproblemer – bli en del av løsningen med studier i utlandet

Tekst og bilder: SONOR - Study Outside Norway

Temperaturøkning og ekstremvær. Mer nedbør, men også mer tørke. Plastforurensning og et forbrukersamfunn som stadig forbruker mer.

Klimaendringer og miljøproblemer er et faktum – men hva kan vi gjøre for å løse det?
Under FNs klimakonferanse i Glasgow møtes verdens ledere for å snakke om nettopp dette. Sammen med flere organisasjoner er målet å komme frem til hvordan vi kan holde den globale temperaturøkning til maks 1,5 grader. Det blir også snakket om hvordan vi innen 2050 skal ha netto null utslipp.

Men hva er egentlig løsningen?

For det er ikke en enkelt sak som blir løsningen, men heller mange tiltak som sammen utgjør svaret. Og mye står på fremtidens teknologier og løsninger. De som studerer de kommende årene vil være med å skape løsninger på dagens problemer.

Hva er den beste løsningen på verdens overforbruk? Akkurat det ser forskere på University of Melbourne i Australia. University of Plymouth ser på hvordan man kan løse problemet med plastforurensning. Er du mer interessert hvordan skal man løse konfliktene som vil oppstå når millioner av mennesker må flykte – ikke på grunn av krig – men på grunn av klimaendringer som tørke og ekstremvær, er det University of Auckland som tilbyr studiene du trenger.

For å finne svaret på dette og så mye mer, trenger verden og Norge nysgjerrige hoder på tvers av mange fagfelt. Det trengs ingeniører som skaper morgendagens energiløsninger. Det trengs statsvitere som ser på de store sammenhengene. Det trengs entreprenører som tenker nytt, og ser muligheter der andre ser problemer.

Ved å studere i utlandet tar man ikke bare med seg ny kunnskap tilbake til Norge, man skaper også nettverk på tvers av landegrenser. Akkurat det er veldig viktig i årene som kommer.

Norge kan ikke alene stå for løsningen, og vi er nødt til å samarbeide internasjonalt. Derfor er nettopp de som velger å studere i utlandet utrolig viktige.

Så bli en del av løsningen – velg studier i utlandet!

Ønsker du å høre mer mer om dine studiemuligheter i utlandet?
Ta kontakt med oss i Study Outside Norway i dag på hjemmesiden vår eller send oss en e-post til info@sonor.no.

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: