Økning i søkertall med utdanningsmessene!

Norges Optikerforbund (i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge) er en av aktørene som klart har lyktes med sin messedeltakelse! Optometristudiet fikk 30 prosent økning i søkertallene fra 2012 til 2013. Den eneste endringen i markedsmiksen dette året var deltakelse på utdanningsmesser.

optikerMåle markedstiltak
Det er utfordrende å måle sammenhengen mellom markedstiltak og faktiske resultater. Derfor spør mange studiesteder elevene om årsaken til studievalg. Disse gir ofte et uklart bilde, og det er vanskelig å trekke konklusjoner. Mange opplever at elevene oppgir en rekke ulike kilder og det er ekstra vanskelig å vite hva som fungerer når mange oppgir venner og foreldre som informasjonskilder!

Norges Optikerforbund foretok en slik undersøkelse blant elevene høsten 2013. Her fant de liten sammenheng mellom hva elevene oppga som årsak til at de begynte å studere Optometristudiet og messedeltakelse. Dette er et problem mange møter når de forsøker å måle effekten av markedstiltak.

Norges Optikerforbund fant det derfor fornuftig å vurdere tallene opp mot endringene i markedsstrategien. I årsskiftet 2012-2013 endret de kun én faktor i markedsmiksen: De deltok på utdanningsmessene. Med utdanningsmessene som eneste endring er vi svært glade for å høre at de fikk en økning i søknadsmassen på 30 prosent!

Daglig leder i Norges Optikerforbund Per Kristian Knudsen forteller at det for dem er åpenbart at i alle fall en stor del av økningen skyldtes messedeltakelsen. Norges Optikerforbund har fortsatt messedeltagelsen og søkertallene har vært økende og stabile.

Intervju med daglig leder i Norges Optikerforbund
For våre lesere er det interessant å høre hvordan de har fått så gode resultater! Vi har fått noen enkle tips fra daglig leder i Norges Optikerforbund, Per Kristian Knudsen.

skjermbildeKnudsen forteller at de først og fremst fokuserer på to ting: En klar profil og gode samtaler med aktuelle søkere. I tillegg til å ha en klar profil som er tydelig og lett gjenkjennelig har de brukt mye ressurser på å finne godt standpersonell som lett kommer i kontakt med aktuelle søkere.


Hvem er standpersonell hos dere?
Høgskolen i Sørøst-Norge (som tilbyr optikerutdanningen) har egne auditioner hvor de velger ut sine studentambassadører. Blant disse velger de noen optikerstudenter til å betjene standen. Fellesnevneren for studentambassadørene er at de har kompetanse på det faglige, er utadvendte og i stand til å snakke med enkeltmennesker på en god måte.

optikerKnudsen forteller videre at de har et fokus på at standpersonellet er på ca samme alder som potensielle studenter. Vi har god erfaring med studentambassadører. De får ofte god kontakt med potensielle studenter og vi opplever det som en fordel å ha standpersonell som har erfaring som student. Første året reiste ansatte sammen med studentambassadørene, men nå er studentene godt drillet og klarer seg selv.

Du nevnte at en klar og tydelig profil er viktig for dere. Hvordan har dere fokusert på det?
Vi hadde en liten stand i tilknytning til høyskolen, men vi hadde et enkelt budskap og en tydelig visuell profil: Bli optiker! 

Gjorde dere andre ting for å få oppmerksomhet?
For messen i 2013 hadde vi en konkurranse hvor de besøkende til å tegne sine egen brille. Brillene kunne legges ut på Instagram og de besøkende fikk da delta i trekningen på gavekort. Dette var svært populært!

Som Norges Optikerforbund tror vi i TaUtdanning at en god stand består av en tydelig profil og riktig standpersonell. Her kan du lese flere tips om hvordan du kan få den perfekte stand.