HjemSlik søker du utdann...

Slik søker du utdanning

Av Trygve Norum-Lunås

Den 15. april markerer fristen for å søke opptak til høyere utdanning gjennom søknadsportalen Samordna opptak. Dette omfatter de fleste universiteter og høyskoler i landet, men private utdanningsinstitusjoner, inkludert folkehøyskoler, har gjerne egne frister og rutiner som må følges.

15. april – den ordinære søknadsfristen

Dersom du søker opptak til høyere utdanning via Samordna opptak er siste frist for å levere søknaden den 15. april. Du kan imidlertid legge inn opptil ti ønsker i søknaden din, og så lenge du søker innen fristen, kan du gjøre om på rekkefølgen av studieønskene dine helt frem til den 1. juli. Er du usikker på hvilken studieretning du vil ha som førstevalg, kan du altså utsette avgjørelsen frem til den 1. juli.

Alt dette gjøres gjennom en elektronisk søknad som du oppretter på Samordnaopptak.no. Det er visse krav til de som søker høyere utdanning, som at man dekker opptakskravene og leverer rett dokumentasjon på tidligere utdanning. På nettsidene til Samordna opptak kan du også lese en trinn-for-trinn innføring i hvordan man oppretter en søknad.

Rullerende opptak ved private høyskoler

For deg som vil studere ved en privat utdanningsinstitusjon kan søknadsprosessen være noe annerledes, og som regel sendes søknaden direkte til skolen heller enn til et koordinerende system som Samordna opptak. Mange av de private høyskolene har ingen fastsatt tidsfrist for når søknader må være innsendt, men benytter heller et system kalt rullerende, eller løpende opptak. Det vil si at skolen holder åpent for søknader helt frem til studiestart, som gjerne er i august, eller frem til det aktuelle studiet har fylt seg opp med studenter.

Dette betyr at det ved mange av de private utdanningsinstitusjonene er et førstemann-til-mølla prinsipp som regjerer, så dersom du vil sikre deg en studieplass kan det lønne seg å være tidlig ute. Hvilke tidsfrister og søknadsprosedyrer som gjelder varierer imidlertid mellom de ulike utdanningsinstitusjonene, så du bør oppsøke skolen direkte for å få informasjon om hvordan du kan søke deg dit.

Folkehøyskolene er allerede i gang

Ved de fleste folkehøyskoler, som også er private, benyttes lignende søknadsprosesser som ved andre private utdanningsinstitusjoner. De aller fleste folkehøyskolene åpnet for søknader den 1. februar, og holder postkassen åpen helt frem til studiet har fylt seg opp.

På nettstedet Folkehogskole.no kan du finne informasjon om de fleste folkehøyskolene i landet, og se hvilke skoler og linjer som fremdeles har ledige studieplasser. Søknader til folkehøyskoler sendes som regel direkte til skolen, gjerne gjennom skolens egne nettsider, men ettersom de fleste har egne søknadsrutiner, bør du oppsøke den aktuelle folkehøyskolen direkte for å være sikker på at du gjør det riktig.

Fleksibilitet med nettstudier

I tillegg til de tradisjonelle studiestedene har utdanningstilbud på nett i løpet av de siste årene etablert seg som et alternativ. Å studere over internett betyr gjerne mer fleksibilitet når det gjelder søknadsfrister, forelesningstidspunkter og innleveringsdatoer, samtidig som at man på den annen side går glipp av det å fysisk være tilstede i en forelesning eller på et seminar med medstudenter.

Mange av nettstudiene som er tilgjengelige i Norge har ingen søknadsfrister, men holder kontinuerlig åpent for søknader, og tilbyr studentene å begynne sitt studium når som helst i løpet av året. Flere av de store universitetene og høyskolene tilbyr nettstudier innen visse fagfelt og studieprogrammer, og kvalifikasjonene man oppnår gjennom nettstudier er gjerne tilsvarende det man normalt sett oppnår ved universitetet eller høyskolen.

Nettstudier kan være til stor hjelp for de som av ulike grunner har vanskeligheter med å følge et normert studieløp med oppmøteplikt og spesifikke tidsfrister og lignende. Når man studerer over nettet har man gjerne alt av studieressurser, oppgaver, forelesninger og så videre tilgjengelig til enhver tid gjennom et elektronisk system.

Søk om pengestøtte

Så snart du har søkt og kommet inn på et studium, kan du søke Lånekassen om stipend og lån. Fristen for å søke om lån og/eller stipend for høstsemesteret 2017 er ikke før den 15. november, men jo tidligere du søker om studiestøtte, desto tidligere vil søknaden din bli behandlet og pengene overført.

Du kan lese mer om økonomisk støtte til høyere utdanning på Lånekassens egne nettsider.

LES OGSÅ: Årets viktigste datoer

Besøk Norges største utdanningsmesse

Bli inspirert og finn nyttig informasjon om utdanning og karrierevalg!

Velg arrangement: