Deltakelse på utdanningsmessen ga søknadsøkning på 30%

Søkertallene til optikerutdanningen økte med 30% etter deltagelse på utdanningsmessene!

Mange utstillere ønsker å måle hvilken effekt utdanningsmesser har i form av økt rekruttering. En av de som har undersøkt i hvilken grad TaUtdanning utdanningsmesser virker er Norges Optikerforbund.

blioptiker_logo_gronn
Norges Optikerforbund deltok for første gang på messene i 2013. Dette året fikk de en søknadsøkning på 30%. De gjorde ingen andre endringer dette året. Daglig leder Per Kristian Knudsen forteller om en klar konklusjon på at dette skyldtes at de var utstiller på utdanningsmessen. De har etter 2013 fortsatt å være utstiller på messene og har ikke bare opprettholdt søkertallene, søkertallene har fortsatt å stige.

Mange flere vil bli optiker
En nyere undersøkelse viser at antallet søkere til optikerutdanningen er nær firedoblet siste fire år. I fjor var det 191 søkere som hadde optikerstudiet som førstevalg. Det er en formidabel vekst, fra 55 søkere i 2012. En viktig årsak til at flere søker studiet, er at bransjen, i samarbeid med høgskolen deltar på utdanningsmesser over hele landet med optikerstudenter som dyktige «ambassadører» sier Knudsen.

I tillegg til å undersøke de faktiske tallene har Norges Optikerforbund spurt elevene om hvorfor de begynte på studiet. Undersøkelsene her gir et mer uklart bilde. Dette forklarer Norges Optikerforbund selv med at elevene ofte ikke gjenkjenner hvilke tiltak som har ført til den aktuelle handlingen.

Per Kristian Knudsen, Daglig Leder i OptikerforbundetSelv om elevene gir ut uklart bilde av hva som er årsaken til at de startet på utdanningen er ikke Per Kristian Knudsen i tvil: «Vi gjorde kun en endring i markedsmiksen nemlig messedeltakelsen og fikk en 30% økning i søknadene.»