Messene har innvirkning på utdannings- og karrierevalg!

9 av 10 mener at besøk på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested. Her finner du en oppsummering av resultatene fra årets publikumsundersøkelse!

Over 8700 besøkende besvarte Norfaktas publikumsundersøkelse på utdanningsmessene i 2019, og konklusjonen deres er klar: Ikke bare har messene innvirkning på utdanning og karrièrevalg – de er også elevenes favoritt blant veiledningstiltakene!

På utdanningsmessene ble besøkende bedt om å velge mellom fire ulike veiledningstiltak med hensyn til hva de ønsket seg dersom de kun fikk velge ett. Resultatene viser at klart flest vil velge Besøk på utdanningsmesse. Deretter følger Besøk på universitet / høgskole og Personlig samtale med rådgiver. Lavest oppslutning fikk Besøk av utdanningsinstitusjoner på skolen. Dette viser at utdanningsmessene er elevenes favoritt-tiltak!

Oppsummering av resultatene:

  • 9 av 10 mener at besøk på utdanningsmessen kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested.
  • 9 av 10 mener at de fikk dekket sitt informasjonsbehov på messen.
  • 96% vil anbefale andre å delta på neste års messe.
  • Flertallet foretrekker besøk på utdanningsmesse fremfor andre veiledningstiltak
  • 7 av 10 er interessert i informasjon om utdanning i utlandet.

Les hele rapporten her

Lurer du på noe? Ta kontakt!
info@tautdanning.no
Tlf: 73 80 97 50