Delta som utstiller på Mii dárbbašit du! – den første digitale karrierekonferansen for samisk ungdom

Det er stor mangel på fagpersoner med samisk språk- og kulturforståelse i mange deler av samfunnet, som for eksempel barnehager, skoler, helsevesen og politi. Rekruttering av personer med samiskspråklig kompetanse til høyere utdanning er derfor et viktig satsningsområde.

Den 25. mars 2021 arrangerer Sametinget den digitale karrierekonferansen Mii dárbbašit du! (Vi trenger deg!). Konferansen er en møteplass for utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og samisk ungdom.

Her vil behovet for samiskspråklig kompetanse synliggjøres. De besøkende er elever på videregående skole som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Elevene som besøker konferansen gjøres bevisst på hvilken unik ressurs de har i form av samiskspråklig kompetanse, og får informasjon om ulike utdannings- og karrieremuligheter.

På grunn av koronasituasjonen blir konferansen gjennomført digitalt, slik at både besøkende og bidragsytere trygt kan delta uten å reise. Konferansen blir dermed tilgjengelig for elever fra hele landet. Konferansen blir arrangert i samarbeid med Ta Utdanning, som årlig arrangerer utdanningsmesser over hele landet.

Konferansen arrangeres 25. mars 2021 fra kl. 09:00 – 15:00, og deles inn i tre deler:

  1. Forberedelse for elevene. Dette skjer i forkant av arrangementet, slik at det ikke brukes tid på dette den 25. mars
  2. Fast program fra hovedscenen
  3. Mulighet for elevene til å få informasjon fra og snakke med utstillerne

Se program for konferansen her

Elevene får innlogging og tilgang til den digitale konferansen i god tid før konferansen åpner slik at de kan registrere sine opplysninger og gjøre seg kjent med plattformen. Skolene vil få tilsendt et komplett obligatorisk forberedelsesopplegg som sikrer at elevene er godt forberedt til messen.

Se inspirasjonsfilmen «Maid dál?» her:

Ønsker du å melde på dine elever eller har spørsmål
Ta gjerne kontakt på info@tautdanning.no